2014

Italijoje aptartos nepageidaujamų įvykių stebėsenos sistemos

2014 04 29
2014 m. balandžio 14 d. Italijos Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (angl. Executive Agency for Health and Consumers – EAHC) finansuojamo projekto „Europos Sąjungos pacientų saugos ir sveikatos priežiūros kokybės tinklas“ (angl. European Union Network for Patient Safety and Quality of Care – PaSQ) darbinis susitikimas.

Higienos instituto specialistai įgyvendindami ES finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ turėjo galimybę susipažinti su Italijos bei kitų šalių nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) registravimo sveikatos priežiūros įstaigose sistemomis, duomenų rinkimo pobūdžiu ir panaudojimo galimybėmis.

Renginyje Projekto PaSQ atsakingi vykdytojai pristatė Projekto vykdomas veiklas, pasidžiaugė internetinėje svetainėje www.pasq.eu esančia ES šalių pacientų saugos gerosios praktikos sklaida.

Susitikime dalyvavo Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Itziar Larizgoitia, kuri pabrėžė, kad vienas iš svarbiausių pacientų saugos plėtros elementų yra NĮ stebėsenos diegimas ir tobulinimas, NĮ identifikavimas ir prevencinių priemonių kūrimas jiems mažinti. Taip pat pristatė minimalios struktūros NĮ registravimo ir prevencijos pilotinį tyrimą, kuris bus išbandomas keliose šalyse.

Italijos Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai renginio dalyvius supažindino su šalies pacientų saugos kultūra. Ministerija, nuo 2005 m. bendradarbiaudama su šalies regionų sveikatos centrais, koordinuoja sunkių (mirties atvejų, traumų, neįgalumo) NĮ stebėseną šalies sveikatos priežiūros įstaigose. Nuo stebėsenos pradžios šalyje užregistruota apie 2000 sunkių NĮ atvejų, o tokių atvejų didžiausia nauda – informacija apie NĮ sukėlusias priežastis ir įtaką padariusius veiksnius bei įdiegtų prevencinių priemonių aprašymai. Italijos Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja rekomendacijų kūrimą pacientų saugai gerinti, vertina įdiegtas rekomendacijas sveikatos priežiūros įstaigose.

Taip pat renginyje diskutuota apie bendrą ES šalių NĮ stebėsenos tinklą, duomenų bazę, informacijos sklaidą, įvairių stebėsenos sistemų panaudojimo, šalių bendradarbiavimo galimybes. Gauta informacija apie kitų ES šalių NĮ stebėsenos sistemas bei šalių patirtis padės kuriant ir diegiant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelį Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Išsamesnę informaciją apie projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“, vykdomas veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklalapyje adresu: http://www.hi.lt/technologijos

Daugiau informacijos apie NĮ modelio diegimą Lietuvoje Jums gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt