2014

Nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose registravimo, stebėsenos ir prevencijos modelio pristatymas Anykščiuose

2014 04 16
Higienos institutas 2014 m. balandžio 10 d. Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje surengė konferenciją „Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose modelio pristatymas“. Konferencijos tikslas – supažindinti ligoninės specialistus su Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (VP1-4.3-VRM-02-V-05-012) (toliau – Projektas) metu atliktų tyrimų rezultatais bei ekspertų parengtu nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modeliu.

Diskusijos dalyviai buvo supažindinti su kitų Europos Sąjungos šalių NĮ stebėsenos sistemomis bei jų nauda plėtojant pacientų saugą. Nepaisant to, kad užsienio šalyse veikia skirtingos NĮ stebėsenos ir mokymosi sistemos, pagrindinis tokių įvykių stebėsenos tikslas – mažinti NĮ skaičių, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų saugą.

Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvoje sveikatos priežiūros specialistai labiausiai baiminasi registruoti NĮ dėl galimų sankcijų, todėl kuriant ir išbandant NĮ stebėsenos modelį Lietuvoje svarbiausia bus užtikrinti duomenų teikėjų konfidencialumą.

Kitas renginyje aptartas klausimas – NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelis ir pranešimo apie NĮ forma. Ankstesnių Projekto veiklų metu sutarta, kad NĮ registracija turi būti greita ir paprasta, lengvai suprantama, todėl NĮ registracijos išbandymo metu bus naudojama elektroninė pranešimo apie NĮ forma, kurios atskiras dalis bus galima koreguoti pagal pilotinio tyrimo rezultatus ir tyrime dalyvaujančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų pastabas. 

Projekto vykdytojai nuoširdžiai dėkoja Anykščių rajono savivaldybės ligoninei už bendradarbiavimą išbandant NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos modelį.

Konferencijos pranešimai:
1.    Nepageidaujamų įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos diegimo galimybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tyrimas. Sandra Mekšriūnaitė, Higienos institutas (atsiųsti).
2.    Nepageidaujamų įvykių stebėsenos sistemų apžvalga. Kęstutis Rudaitis, Higienos institutas (atsiųsti).

Išsamesnę informaciją apie projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.

Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt .