2014

Parengta hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2013 m. ataskaita

2014 04 09
Išanalizuoti 2013 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose duomenys. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 31 reanimacijos–intensyviosios terapijos skyrius (toliau – RITS) ir 54 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2179 pacientus, besigydžiusius RITS daugiau kaip 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 5302 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, Cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės bei venų operacijos.

Pagrindiniai reanimacijos–intensyviosios terapijos skyrių duomenys

2013 m. hospitalinės infekcijos užregistruotos 14,7% (321) RITS pacientų. Iš viso nustatytos 440 HI, sergamumas HI sudarė 20,2 atvejų 100-ui pacientų (vaikų – 8,6; suaugusiųjų – 23,5) arba 23,0 atvejų 1000 lovadienių (vaikų – 10,6; suaugusiųjų – 26,1). Lyginant su 2012 m. bendras sergamumas HI RITS sumažėjo 18%, sergamumas HI suaugusiųjų pacientų grupėje išlieka 2,5 karto didesnis nei vaikų grupėje (p<0,05). Atskiruose reanimacijos–intensyvios terapijos skyriuose sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 66,2 atvejo 1000 lovadienių.

2013 m., kaip ir anksčiau, vyrauja apatinių kvėpavimo takų infekcijos (47,0%, tame skaičiuje pneumonija – 29,8%). Ketvirtadalį visų HI sudarė kraujo infekcijos (13,2%) ir klinikinis sepsis (12,3%). Lyginant su 2012 m., bendras sergamumas pneumonija sumažėjo ir siekė 6,8 atvejo 1000 lovadienių arba 16,3 atvejo 1000 DPV dienų, tačiau tarp vaikų  sergamumas su dirbtine plaučių ventiliacija susijusia pneumonija išaugo 2 kartus (nuo 3,3 iki 6,9 atvejo 1000 DPV dienų), o kraujagyslinių kateterių lemtų kraujo infekcijų – net 4 kartus (nuo 1,5 iki 6,4 atvejo 1000 CVK dienų).

Dažniausiai hospitalines infekcijas sukelia – Acinetobacter padermės (18,1%) ir Klebsiella spp. (16,6%). Nustatyta HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams: meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 1,4% (6 atvejai), Klebsiella spp. gaminančios plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 1,1% (5 atvejai) ir vankomicinui atsparus enterokokas – 0,2% (1 atvejis).

Antimikrobiniai vaistai buvo skirti 80,3% pacientų. Iš viso skirti 3773 antimikrobiniai vaistai, dažniausiai – I–II kartos cefalosporinai (23,9%) ir aminoglikozidai (12,7%).

Pagrindiniai chirurgijos skyrių duomenys

2013 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI) buvo nustatytos 69 pacientams (1,3%). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos – 6,8% ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo – 5,3% operacijų.

Antimikrobiniai vaistai profilaktiškai buvo skirti 87,2% operuotų pacientų (4624). Pirma antimikrobinio vaisto dozė 81,2% (3750) pacientų buvo skirta ≤2 val. prieš operaciją. 80,0% (3699) pacientų antimikrobiniai vaistai profilaktikai skirti tik operacijos dieną, penktadaliui – 3 dienas ir ilgiau.

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 82,6% operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Didžiąją dalį visų išskirtų sukėlėjų sudarė gramneigiamos bakterijos. Nustatyta ir HI sukėlėjų, atsparių antimikrobiniams vaistams: meticilinui atsparus Staphylococcus aureus (MRSA) – 4,3% (3 atvejai) ir Escherichia coli gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 4,3% (3 atvejai).

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos–intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2013 m. ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos -> Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos.“

Daugiau informacijos Jums gali suteikti Jolanta Ašembergienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. jolanta.asembergiene@hi.lt.