2014

Higienos instituto 2013 metų veiklos rezultatai – naujajame metiniame leidinyje

2014 03 19
2013 metai Higienos institutui buvo patys rezultatyviausi per pastarųjų aštuonerių metų laikotarpį. Leidinys „Higienos institutas 2013 metais“ supažindina skaitytojus su pagrindiniais 2013 m. veiklos rezultatais.

Instituto pagrindą 2013 m. sudarė trys specializuoti centrai, kurių svarbiausi atlikti darbai aprašomi leidinyje.

Skaitytojas supažindinamas ir su stebėsenos, tyrimų ir inovacijų – trijų pagrindinių sąlygų – reikšmingumu visuomenės sveikatos pažangai ir plėtrai, pateikiama informacija apie Instituto įdirbį šiose srityse.

Taip pat leidinyje pristatomos Institute vykdytos Sveikatos apsaugos ministerijos visuomenės sveikatos stiprinimo programos priemonės, Europos Sąjungos paramos ir tarptautiniai projektai, Instituto partneriai Lietuvoje ir užsienyje, taip pat aptariami moksliniai, metodiniai ir statistikos leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.

Leidinį atsisiųsti galite iš Instituto interneto svetainės www.hi.lt, „Leidiniai“-> „Metinis pranešimas“.

Daugiau informacijos apie leidinį suteikiama tel. (8 5) 261 2084 arba el.paštu vanda.galvydiene@lmb.lt.