2014

Įvyko 16-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“

2014 04 01
Šiemet, kovo 28 d., jau 16-ąjį kartą Klaipėdoje, Švyturio arenoje, įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu“. Konferencijoje veikė 4 sekcijos ir sveikų produktų bei netradicinių gydymo metodų mugė. Konferencijos Sveikatos mokslų aktualijų sekcijoje Higienos instituto darbuotojai pristatė 18 pranešimų (42 proc. visų žodinių ir stendinių pranešimų).

Higienos instituto žodiniai pranešimai:

1. V. Jakubynaitė, B. Pajarskienė, I. Vėbraitė. „Vilniaus miesto psichikos sveikatos slaugytojų psichosocialinių darbo veiksnių ir smurto sąsajos“.
2. G. Kirilovas, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Jankauskas. „Lietuvos įmonių DSS tarnybų profesinės sveikatos priežiūros veiklos apžvalga“.
3. A. Gedminienė, E. Zolubienė, A. Beržanskytė, L. Nedzinskienė. „65 m. ir vyresnių asmenų subjektyvaus savo sveikatos vertinimo ir socio-demografinių bei ekonominių veiksnių sąsajos“.
4. E. Zolubienė, A. Beržanskytė, V. Aguonytė, L. Nedzinskienė. „Sveikatos paslaugų prieinamumas: 65 m. ir vyresnių asmenų subjektyvi nuomonė“.
5. V. Kanapeckienė, V. Jankauskienė. „Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas“.
6. A. Sinkevičiūtė, R. Valintėlienė. „Lietuvos gyventojų savigyda antibiotikais ir žinios apie juos“.
7. R. Janonienė, V. Jurkuvėnas, V. Aguonytė. „Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikis sveikatos administratorių, visuomenės sveikatos specialistų ir mokslininkų požiūriu“.

Higienos instituto stendiniai pranešimai:

1. J. Kaliatkaitė, B. Pajarskienė. „Restruktūrizuojamose Lietuvos ligoninėse dirbančių slaugytojų receptinių psichiką veikiančių vaistų vartojimo paplitimas ir rizikos veiksniai“.
2. L. Pilipavičienė, S. Vainauskas. „Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse“.
3. J. Kartunavičiūtė, R. Eičinaitė-Lingienė, R. Jankauskas, T. Matevičiūtė. „Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros praktika“.
4. T. Matevičiūtė, S. Vičaitė. „Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose“.
5. V. Aguonytė, J. Valentienė, A. Beržanskytė, L. Nedzinskienė. „65 metų ir vyresnių asmenų ligotumo, sergamumo ir mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų tendencijos Lietuvoje“.
6. K. Rudaitis, V. Kanapeckienė. „Europos supratimo apie antibiotikus diena 2011 – prevencinės kampanijos vertinimas Alytaus regione“.
7. S. Mekšriūnaitė, K. Rudaitis, E. Nedzinskas. „Nepageidaujamų įvykių registravimo, mokymosi ir prevencijos sistemos diegimo galimybės sveikatos priežiūros specialistų ir administratorių požiūriu“.
8. R. Markevičė, R. Valintėlienė. „Hospitalinių infekcijų valdymo situacijos Lietuvos ligoninėse vertinimas taikant hospitalinių infekcijų valdymo indikatorius“.
9. S. Mekšriūnaitė, R. Gurevičius. „Išvengiamo mirtingumo pokyčiai Lietuvoje 1967–2011 m.“
10. S. Mekšriūnaitė, R. Gurevičius. „Realizuoti ir prarasti potencialūs gyvenimo metai bei jų vertė – metodai kompleksiškai vertinant išvengiamo mirtingumo dinamiką“.
11. T. Jasiukevičiūtė, B. Pajarskienė. „Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys ligoninių restruktūrizavimo metu – prieinama streso įveikos strategija „Įtampai nuimti““.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Liną Muleronkaitę, tel. (8 5) 262 9931, el. paštu lina.muleronkaite@hi.lt.