2014

Įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai

2014 04 01
2014 m. kovo 27 dieną Higienos institute įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, skirti infekcijų kontrolės specialistams bei asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Mokymai buvo organizuoti vykdant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138–5465) 28 punktą. Kursus sėkmingai baigė 6 dalyviai.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą EpiData programoje. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktinių užsiėmimų metu.

Mokymų metu įgytos žinios bus pritaikytos š.m. balandžio mėn. atliekant kasmetinį infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Kursus baigusių dalyvių sąrašas (atsiųsti).

Daugiau informacijos Jums suteiks: Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt.