2014

Diskusija, skirta sveikatos aplinkos ir sveikatai rizikingo elgesio problemų sprendimo, įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, galimybių aptarimui

2014 04 01
2014 m. balandžio 8 d. vyks vieša diskusija, kurią organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu, įgyvendinančiu projekto „Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014) veiklą 1.2.1 „Suorganizuoti viešą diskusiją su potencialiais partneriais aptariant bendradarbiavimo galimybes siekiant tinkamo visuomenės sveikatos plėtros priemonių įgyvendinimo“.

Renginio metu bus pristatyti Europos Sąjungos šalyse įgyvendinamų visuomenės sveikatos strategijų ir programų patirties, Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų visuomenės sveikatos plėtrai ir vystymui analizės bei Lietuvos visuomenės sveikatos būklės, ją lemiančių veiksnių, jų pokyčių, visuomenės sveikatą reglamentuojančių teisės aktų ir visuomenės sveikatos intervencijų taikymo patirties analizės rezultatai.

Šioje diskusijoje, skirtoje sveikatos aplinkos ir sveikatai rizikingo elgesio problemų sprendimo, įskaitant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, galimybių aptarimui yra pakviesti dalyvauti ministerijų bei įvairių institucijų, kurių indėlis bus svarbus rengiant Visuomenės sveikatos plėtros strategijos 2014–2020 metų projektą, atstovai.

Renginys vyks 2014 m. balandžio 8 d., adresu: Vilniaus lenkų kultūros namai, Naugarduko g. 76, Vilnius.

Diskusijos programa (atsiųsti).

Papildomą informaciją apie Projektą, vykdomas veiklas ir rezultatus rasite Higienos instituto interneto svetainėje.

Jei turėtumėte papildomų klausimų, prašome kreiptis į Liną Muleronkaitę (tel. (8 5) 262 9931, el. paštas lina.muleronkaite@hi.lt).