2014

Parengtos „Antimikrobinės profilaktikos chirurgijoje“ metodinės rekomendacijos

2014 03 21
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai, pasitelkę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gydytojus, parengė metodines rekomendacijas „Antimikrobinė profilaktika chirurgijoje“, kurių tikslas – sumažinti operacinių žaizdų infekcijų (OŽI) riziką, skatinti racionalų, pagrįstą antibiotikų skyrimą. Rekomendacijos parengtos remiantis naujausia medicinine literatūra ir kitų šalių institucijų klinikine patirtimi.

Vienas iš OŽI prevencijos būdų yra antimikrobinė profilaktika. Tačiau ji turi būti skiriama tuomet, kai klinikiniais moksliniais tyrimais įrodyta, kad ją taikant sumažėja OŽI atvejų. Šios metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams parengti antimikrobinių vaistų skyrimo suaugusiems pacientams prieš operacijas tvarką, tačiau jos negali pakeisti gydytojo sprendimo, kaip prižiūrėti konkretų pacientą.

Rekomendacijos parengtos vykdant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (Žin., 2007, Nr. 57-2211).

Leidinį rasite interneto svetainėje adresu www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai => Rekomendacijos” arba galite atsisiųsti paspaudę čia.