2014

Diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“

2014 01 06
2013 m. gruodžio 12–13 d. Kėdainiuose įvyko Higienos instituto organizuota diskusija „Visuomenės sveikatos specialistų informacinė sistema“, kuri surengta įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Diskusija buvo skirta aptarti rengiamą visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos modelį,  jo privalumus ir trūkumus, pasakyti argumentus ir apsikeisti nuomonėmis dėl šios sistemos, tikslų ir funkcionalumo, siekiant panaudoti informacinę sistemą visuomenės sveikatos specialistų kompetencijoms užtikrinti ir podiplominei kvalifikacijai gerinti.

Diskusiją pradėjo Higienos instituto direktorius dr. Remigijus Jankauskas. Renginyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, universitetų atstovai, visuomenės sveikatos institucijų ir visuomenės sveikatos nevyriausybinių organizacijų vadovai ir  jų įgalioti asmenys.

Projekto vadovė ir Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė pristatė projektą ir jo įgyvendinimą tvarką.

Projektą įgyvendinantys specialistai supažindino diskusijos dalyvius su visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimo rezultatais, pristatė Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registrą ir siūlomą Visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos modelį.

Pasiskirsčius į dvi darbo grupes, buvo diskutuota apie Informacinę sistemą (toliau – IS), institucijas, patenkančias į IS, IS asmens duomenų tvarkymo tikslus, planuojamus IS duomenis.

Pristatant darbo grupių rezultatus ir apibendrinant diskusiją susitarta, kad privalomai bus registruojami tik universitetinį visuomenės sveikatos išsilavinimą (ar jį atitinkantį) turintys specialistai (bakalaurai ir magistrai), dirbantys Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose. Nuspręsta, kad bus registruojami ir visuomenės sveikatos programą baigę valstybės tarnautojai, dirbantys šiose įstaigose. Bendrąją informaciją apie specialistų demografinius rodiklius, išsilavinimą, darbo vietą ir pareigas registruos juridiniai asmenys – įstaigos, kuriose dirba specialistai, o informaciją apie kvalifikacijos tobulinimą – patys specialistai. Nutarta, kad informacinės sistemos pagrindiniai tikslai bus atlikti visuomenės sveikatos specialistų apskaitą nacionalinės sveikatos sistemos lygmenimis (įstaigos, savivaldybės ir nacionaliniu), užtikrinti reikiamą specialistų kompetencijų lygį, nustatyti visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo poreikį, formuoti specialistų rengimo užsakymą aukštosioms mokykloms bei planuoti lėšas, kurių reikia specialistams  tobulinti.

Diskusijos pranešimai:
1. Projekto pristatymas.
Dr. R. Valintėlienė, Higienos institutas (atsiųsti).
2. Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas.
Dr. V. Kanapeckienė, Higienos institutas (atsiųsti).
3. Jungtinės Karalystės Visuomenės sveikatos specialistų registras.
Dr. A. Jociute, Higienos institutas (atsiųsti).
4. Visuomenės sveikatos specialistų informacinės sistemos modelis.
Dr. A. Jociute, Higienos institutas (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Čepienė tel. (8 5) 261 2084, arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.