2011

Parengtos rekomendacijos, skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimui

2011 12 28
Parengtos Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Epidemiologijos ir biostatistikos skyriaus rekomendacijos, skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimui. Šios rekomendacijos parengtos siekiant padėti biurams paruošti kasmetines visuomenės sveikatos stebėsenos programų vykdymo ataskaitas bei suvienodinti šių dokumentų formatą, atsižvelgiant į Lietuvos teisinių dokumentų, reglamentuojančių visuomenės sveikatos stebėseną, reikalavimus ir pateiktas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos metines ataskaitas.

Rekomendacijas sudaro pagrindiniai visuomenės sveikatą savivaldybėse ir atsiskaitomybę reglamentuojantys teisės aktai, ataskaitų struktūros, turinio, teksto rekomendacijos, jose taip pat pateikti stebėseną vykdančių institucijų sąrašas bei sąvokų ir rodiklių apibrėžimai.

Rekomendacijos skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos stebėsenos specialistams.

Leidinį galima rasti Higienos instituto puslapyje www.hi.lt „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai“.

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks Jonė Jaselionienė tel: 8 52 77 3302 arba el. paštu: jone@lsic.lt.