2011

Išleistas žurnalo „Visuomenės sveikata“ 1 priedas

2011 12 09

Skaitytojų dėmesiui siūlome  žurnalo „Visuomenės sveikata“ priedą „Susirgusiųjų onkologinėmis ligomis 1994–2005 metais išgyvenamumas Lietuvoje: pokyčiai ir netolygumų įvertinimas“ (2011/priedas Nr. 1).

Priede pateikiami susirgusiųjų onkologinėmis ligomis Lietuvoje išgyvenamumo tyrimo rezultatai. Analizei naudoti Lietuvos vėžio registre sukaupti duomenys. Į analizę įtraukti 135 534 asmenys, kuriems onkologinė liga diagnozuota 1995–2005 m. (stebėjimo pabaiga – 2011 m. sausio 1 d.).

Tyrimo metu įvertintas 1-erių ir 5-erių metų reliatyvusis išgyvenamumas pagal diagnozės nustatymo laikotarpį, lytį, amžių ir gyvenamąją vietą. Tyrimo rezultatai pagal atskiras navikų lokalizacijų grupes pateikiami grafikuose ir lentelėse.

Elektroninę žurnalo priedo versiją galite rasti mūsų tinklapio www.hi.lt skyrelyje „Visuomenės sveikata“ => „Archyvas“.