2011

Išleistas naujas leidinys „Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“

2011 12 08

Higienos institutas, vykdydamas bendrą tarptautinį projektą „Smurto prevencijos stiprinimo politika“ kartu su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Šv. Andriaus universitetu (Škotija), parengė leidinį „Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje“.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nustatyti smurto mastą nėra lengva. Smurto galima išvengti, derinant įvairias įstatymines bei tyrimais pagrįstas prevencines priemones.

Vaikystėje patirtas smurtas yra siejamas su padidėjusia rizika įsitraukti į sveikatai kenksmingą elgesį – rūkymą, alkoholio ir narkotikų vartojimą, fizinį neaktyvumą ir pan. Šiuo atveju viena svarbių prevencijos priemonių – tėvystės įgūdžių skatinimo programa, šeimos kultūros puoselėjimas. Taip pat smurtas prieš moteris – aktuali mūsų visuomenės problema. Susirūpinimas moterimis, kenčiančiomis fizinę, seksualinę, ekonominę bei emocinę prievartą, auga tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu mastu. Lietuvoje trūksta išsamių mokslinių tyrimų apie smurtą prieš  moteris, todėl sudėtinga nustatyti, koks šios problemos mastas yra iš tikrųjų.. Remiantis Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenimis, 2010 m. nuo sutuoktinio, partnerio ar sugyventinio padarytų smurtinių nusikaltimų nukentėjo 334 moterys, iš jų 21 buvo nužudyta, 7 sunkiai sutrikdyta sveikata, 11 moterų nukentėjo nuo išžaginimų, seksualinių prievartavimų ar privertimo lytiškai santykiauti. Dar viena aktuali ir labai svarbi tema šiame leidinyje – tai savižudybės, kuri yra tryliktoje vietoje pagal mirties priežastį pasaulyje. Jų skaičius didėja priklausomai nuo žmogaus amžiaus, tarp 75 metų amžiaus ir vyresnių žmonių yra maždaug tris kartus daugiau nei tarp 15 - 24 metų žmonių. 

Šis leidinys buvo parengtas, siekiant pažvelgti į įvairias smurto formas bei surinkti įvairių valstybės ir mokslo institucijų bei nevyriausybinių organizacijų turimą informaciją apie smurtą prieš vaikus, jaunimo tarpe, prieš vyresnio amžiaus žmones, tarp partnerių, smurtą darbe ir kt.

Leidinyje pateikti devyni straipsniai apie smurtą, jo pasireiškimo formas, atliktų mokslinių tyrimų apie smurtą Lietuvoje rezultatai. Siekiant mažinti smurto paplitimą Lietuvoje, leidinyje pateiktos ir rekomendacijos.

Leidinį ruošė Vidaus reikalų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Policijos departamento prie VRM, Švietimo ir mokslo ministerijos, Higienos instituto, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro, Nevyriausybinės organizacijos specialistai, dirbantys smurto prevencijos srityje.

Leidinį galima rasti Higienos instituto puslapyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“.

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks Dr. Laura Narkauskaitė tel: 8 52 62 8513 arba el. paštu: laura.narkauskaite@hi.lt.