2011

Lietuvoje ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumas vertinamas palankiai

2011 12 07

Higienos institutas atliko tyrimą „Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų“, kuris parodė, kad Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vertinamas gerai.

Tyrimas atliktas, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2010-2012 metų programos priemonę. Jo tikslas buvo įvertinti Lietuvoje teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų.

Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) duomenimis, vaikų sergamumas ir ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais nemažėja. Lietuvoje pagrindinėmis vaikų neįgalumo priežastimis yra psichikos ir elgesio sutrikimai, nervų sistemos ir jutimo organų ligos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenimis, berniukų, kuriems pirmą kartą nustatytas neįgalumas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų 2008 m. buvo 511, mergaičių – 255, 2009 m. berniukų skaičius siekė 539, mergaičių – 300, o 2010 m. atitinkamai 439 ir 255.

Užsienio šalių patirtis bei moksliniai tyrimai rodo, kad bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas tarp tarnybų dažnai būna nepakankamas. Dėl to nukenčia pacientai, negaudami profesionalios pagalbos, kai ji yra reikalinga.

Šiame tyrime buvo vertinami ligotumo (sergančiųjų skaičius 1000 vaikui), darbuotojų skaičiaus (užimtų darbuotojų etatų 100 000 vaikų) ir darbuotojų krūvio (užimtų etatų skaičius 1000 sergančių vaikų bei apsilankymų skaičius vienam užimtam vaikų psichiatro etatui per metus) rodikliai 2008-2010 m. Tyrime paslaugų prieinamumas PSC ir Vaiko raidos centre vertintas pagal subjektyvią tėvų (globėjų), turinčių vaikus su psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimus, nuomonę, atliekant anketinę apklausą. Iš viso apklausti 369 tėvai/globėjai iš 19 atsitiktinai atrinktų įstaigų Vilniaus, Kauno Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Tauragės, Utenos, Marijampolės, Telšių apskrityse.

Pagal VPSC duomenis, bendrai Lietuvoje vaikų psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (ligotumas) registruota nuo 12,8/1000 (95 proc. PI 12,9-13,2/1000) 2008 m. iki 12,0/1000 (95 proc. PI 11,8-12,3/1000) 2010 m. Daugiausia jų registruota Kauno ir Marijampolės apskrityse (virš 15/1000 vaikų per metus).

Lietuvoje bendrai vaikų psichiatrų skaičius 100 000 vaikų vidutiniškai svyravo nuo 5,6 2008 m. iki 5,9 2010 m. užimto etato. Daugiausia užimtų vaikų psichiatrų etatų nustatyta Vilniaus bei Utenos apskrityse, o mažiausiai - Panevėžio apskrityje. Per analizuojamus metus tolygiai vaikų psichiatrų daugėjo Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės ir Tauragės apskrityse.

Tyrimo rezultatai parodė, kad šių paslaugų prieinamumą tėvai (globėjai) vertino gerai, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos (miestas ar rajonas). Gydytojus psichiatrus ir kitus psichikos sveikatos centrų specialistus bei jų darbo kokybę respondentai vertino taip pat palankiai. Tačiau tyrimo metu nustatyti specialistų skaičiaus ir krūvių netolygumai įvairiuose šalies regionuose, o kai kur net nėra atitinkamų specialistų, pavyzdžiui psichologo.

Pasak tyrimo vykdytojų, reikėtų sudaryti vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros komandą PSC, kuriuose trūksta specialistų - vaikų psichiatro, medicinos psichologo, psichikos sveikatos slaugytojo ar socialinio darbuotojo, bei gerinti įvairių tarnybų (socialinių, švietimo ir kt.) bendradarbiavimą. Remiantis 2005 metų Nyderlanduose vykdyto tyrimo išvadomis, matyti, kad tėvų švietimas apie vaikų psichopatologijas ir sveikatos priežiūros prieinamumą, tiesioginis kontaktas tarp psichikos sveikatos gydytojų, šeimos gydytojų ir mokyklų, žymiai pagerino sveikatos priežiūrą vaikams.

Su tyrimo rezultatais ir išvadomis bus supažindinti Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai bei Valstybinio psichikos sveikatos centro, Vaiko raidos centro bei psichikos sveikatos centrų specialistai. Remiantis tyrimo rezultatais, autoriai rekomenduoja skatinti psichikos sveikatos centrus bei Vaiko raidos centrą stebėti ir registruoti pacientų pasitenkinimą paslaugų prieinamumu, kokybe, pacientų lūkesčių kaitą ir išsipildymą, po 5 metų pakartoti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo vaikams, turintiems psichikos, emocijų ir elgesio sutrikimus, tyrimą.

Plačiau su tyrimo ataskaita galima susipažinti Higienos instituto puslapyje Projektai -> Tyrimai -> Užsakomosios studijos.

Daugiau informacijos suteiks dr. Laura Narkauskaitė tel.: 8 52 62 8513 arba el. paštu: laura.narkauskaite@hi.lt.