2011

Europos ekspertų pasitarime Varšuvoje ieškota sprendimų antimikrobinio atsparumo problemoms

2011 12 05

2011 m. lapkričio 23-25 d. Varšuvoje vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro – ECDC (angl. European Center for Disease Prevention and Control) organizuotas Europos šalių antimikrobinio atsparumo atstovų, hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tinklo ir antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo dalyvių metinis susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 200 specialistų iš 36 Europos valstybių, taip pat Europos Komisijos, Pasaulio sveikatos organizacijos, ECDC atstovai. Lietuvai renginyje atstovavo Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos bei Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai.
 
Susitikimo tikslas – aptarti esamą antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų situaciją ir pagrindines problemines sritis Europoje bei veiksmus ateityje, siekiant mažinti antimikrobinio atsparumo plitimą, užtikrinti hospitalinių infekcijų priežiūrą ir prevenciją. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atstovai pristatė pagrindinius 2011 m. darbus, atskirų sesijų metu buvo aptarti šių darbų rezultatai, šalys pasidalino savo patirtimi. Susitikimo ir darbo grupių metu įvairių sričių specialistai – mikrobiologai, infekcijų kontrolės gydytojai, hospitalinių infekcijų bei antimikrobinio atsparumo priežiūrą, stebėseną bei prevenciją vykdantys specialistai galėjo kartu aptarti glaudžiai susijusius hospitalinių infekcijų ir antimikrobinio atsparumo klausimus. Jungtinis renginys vyko pirmą kartą. 

Susitikimo dalyviai dirbo darbo grupėse, atlikti darbai ir esamos problemos aptartos keturiolikoje atskirų sesijų, kuriose nagrinėta: 2011-2012 m. Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo įgyvendinimo eiga, operacinių žaizdų ir intensyvios terapijos skyriuose vykdomų nuolatinės epidemiologinės priežiūros ataskaitų ir bendradarbiavimo tobulinimas, taip pat Europos šalių antimikrobinio atsparumo atstovų ir EARS-Net (angl. European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) tinklo dalyvių susitikimai, HALT (angl. Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities), TRICE (angl. Infection control training needs assessment in the European Union) projektų rezultatų ir ateities planų aptarimas. Kitose sesijose diskutuota apie šiuo metu aktualias problemas, jų sprendimus, ateities planus, tęsiamus ir naujus projektus, hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tinklo ir antimikrobinio atsparumo stebėsenos tinklo ateitis ir plėtros galimybės, pristatyti epidemiologinės žvalgybos informavimo sistemos – EPIS (angl. Epidemic Intelligence Information System) ir ankstyvo įspėjimo apie antimikrobinį atsparumą ir nustatytas hospitalines infekcijas sistemų pavyzdžiai. 

Europos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo sesijoje aptarta 2011-2012 m. vykdomo Europos su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatai. Šalys pasidalino savo gerąją patirtimi, vykdant šį tyrimą, diskutuota apie šiais metais atliktą pilotinį validacijos tyrimą. 2012 m. pavasarį Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninės kartu su kitomis Europos šalimis atliks pagrindinį su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimo tyrimą.

Operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros (angl. HAI-Net: Surgical site infection) ir infekcijų epidemiologinės priežiūros vykdomos intensyvios terapijos skyriuose (angl. HAI-Net: Intensive care unit) sesijose buvo pristatytos 2008-2009 m. duomenų ataskaitos, aptarti rezultatai, teikiamų duomenų kokybė ir tobulinimas. Nutarta ateityje išplėsti stebimų operacijų, susijusių su operacinių žaizdų infekcijomis, sąrašą, keisti ir tobulinti infekcijų diagnozavimo kriterijus.

Projekto „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose (angl. HALT – „Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities“) – „Su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų Europos ilgalaikės globos įstaigose“ sesijoje pristatyti 2010 m. atlikto tyrimo rezultatai, atskirų šalių patirtys šiose įstaigose vykdant infekcijų kontrolę. Aptarti planuojamo HALT – 2 tyrimo pagrindiniai tikslai ir tikėtini rezultatai. 

Antimikrobinio atsparumo atstovų pasitarime pristatyti atsparumo situacijos pokyčiai, akcentuojant intervencijų reikalaujančias problemas (atsparių GRAM neigiamų bakterijų paplitimo didėjimas), taip pat naujausi pasauliniai ir europiniai projektai antimikrobinio atsparumo srityje, aptarti pagrindiniai ECDC 2011 m. ir ateinančių metų darbai. Dalyviai informuoti, kad be karbapenemazėms atsparių enterobakterijų rizikos valdymo rekomendacijų, šiais metais turėtų būti baigtas panašus dokumentas apie atsparias Acinetobacter, artimiausiu metu tikėtinas ir MRSA (angl. Methicillin Resistance Staphylococcus aureus) valdymo rekomendacijų pabaigimas. Pasitarime taip pat aptartos Europos supratimo apie antibiotikus dienos 2011 m. patirtys – diena paminėta 37 pasaulio šalyse.

ECDC buvo pasiūlyta inicijuoti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros naujagimių intensyvios terapijos skyriuose sistemą, parengti indikatorius ir pradėti monitoruoti rankų higienos praktiką (sąlygas ir procesą) bei rengti antimikrobinio atsparumo valdymo bei infekcijų kontrolės, esant antibiotikams atspariems mikroorganizmams rekomendacijas. ECDC kitais metais numato išleisti 2 svarbius dokumentus – sistemines literatūros apžvalgas su rekomendacijomis hospitalinių infekcijų valdymo programų ir antibiotikų profilaktikos srityse.

Aptartas ECDC glaudesnis bendradarbiavimas su Pasaulio sveikatos organizacija infekcijų kontrolės srityje – ypatingai rankų higienos gerinimo, kaip svarbiausios infekcijų kontrolės priemonės srityje. Šalių atstovai paskatinti teikti siūlymus dėl ECDC 2013 ir 2014 metų prioritetinių darbų.
 
Daugiau informacijos suteiks Pacientų saugos skyriaus vyr. specialistė Rūta Markevičė telefonu (8 5) 261 6681 arba el paštu ruta.markevice@hi.lt.