2011

Vilniuje įvyko tarptautinio Leonardo da Vinči projekto „CONFLICTMAN“ partnerių seminaras

2011 12 01
Higienos institutas lapkričio 24-25 dienomis Vilniuje organizavo tarptautinio Leonardo da Vinči projekto „CONFLICTMAN“ (2010-2012), koordinuojamo Norvegijos Darbo tyrimų instituto (WRI), partnerių seminarą. Seminaro tikslas buvo pristatyti projekte dalyvaujančių šalių pasirinktą Norvegijos konfliktų darbe valdymo gerosios patirties diegimo šalies mažose ir vidutinėse įmonėse strategiją, pasidalinti patirtimi, aptarti sėkmes ir nesėkmes, bei suplanuoti kito projekto etapo veiklas. Seminare dalyvavo Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos, Ispanijos ir Lietuvos įmonių, kurių darbo vietose Higienos institutas padeda diegti konfliktų valdymo metodiką, atstovai. Higienos instituto atstovai apibendrino projekto įgyvendinimo Lietuvoje eigą, pristatė informaciją apie projekto sklaidą, metodikos „Darbo vieta be smurto apraiškų“ (angl. “The Bully-Free Workplace”) adaptacijos strategiją ir tris Lietuvos įmones, dalyvaujančias šiame projekte. Veisiejų lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Jurgita Mozerienė pristatė originalią konfliktų valdymo metodikos diegimo idėją ir supažindino su ateities planais. UAB „Tradintek“ kokybės vadybininkas Antanas Venslovas pristatė įmonę ir ketinimus metodiką panaudoti darbo vietų rizikos vertinime. Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Vengrijos ir Ispanijos atstovai apžvelgė esamą projekto įgyvendinimo būklę savose šalyse bei pristatė į projektą įtrauktų įmonių, kuriose diegiama metodika, patirtį. Diskusijų metu buvo apibendrinti laimėjimai bei įvardinti sunkumai, su kuriais teko susidurti įgyvendinant numatytas projekto veiklas, aptarti galimi jų sprendimo būdai. Taip pat buvo suderintos projekto administravimo ir tolimesnių veiklų detalės, suplanuota baigiamoji konferencija. Kitas projekto partnerių susitikimas įvyks 2012 metų birželio 28-29 dienomis Ispanijoje. Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu: birute@dmc.lt.