2011

Šiaurės matmens partnerystės šalių susitikimo metu priimtas veiksmų planas ES strategijos neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimui

2011 12 01
Šių metų lapkričio 23-24 dienomis Sankt-Peterburge (Rusija) vyko Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. The Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) renginiai, skirti visuomenės sveikatai ir socialinei gerovei plėtoti. Susitikimo metu buvo patvirtintas bendras veiksmų planas ES strategijos neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės įgyvendinimui bei pristatyti 2010 metų „Europos darbo sąlygų tyrimo“ duomenys. Lietuvą šiuose renginiuose atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė Pagrindinis „Europos darbo sąlygų tyrimo“ tikslas - atlikti palyginamąjį tyrimą tarp ES šalių dirbančiųjų ir apklausos būdu įvertinti jų požiūrį į darbo krūvius, darbo laiko trukmę, intensyvumą, fizinius bei psichosocialinius darbo aplinkos veiksnius, sveikatos ir savijautos darbe aspektus, galimybę tęsti įprastą darbą, sulaukus 60-ies metų, darbo organizavimą ir kt. Pavyzdžiui, į klausimą „Ar pajėgsite dirbti jūsų dabartinį darbą, būdamas 60-ies metų?”, „Taip” atsakė 40-70proc. Šiaurės partnerystės šalių gyventojų, o Lietuvos gyventojai „Taip” atsakė 58 proc. (2005m.) ir 52 proc. (2010m.). Lapkričio 24 dienos konferencijoje, kurios tematika – „Sveika gyvensena - kertinis akmuo Visuomenės sveikatoje” (angl. „Healthy lifestyle – the corner stone of public health“), dalyvavo ir Šiaurės matmens partnerystės šalių darbuotojų saugos ir sveikatos (sutrump. angl. NDPHS TG OSH) darbo grupės nariai, tame tarpe ir Lietuvos atstovas, kurių tikslas buvo pristatyti pagrindinius iššūkius „Sveikata - darbe” sektoriuje, ieškoti galimybių plėtoti sveiką gyvenseną darbe ir taip prisidėti prie neinfekcinių ligų mažinimo. Europos regiono gyventojų pagrindinės mirtingumo priežastys jau keletą metų yra širdies-kraujagyslių sistemos ligos, vėžiniai susirgimai, lėtinės kvėpavimo takų ligos, diabetas. Rokho Kim, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioniui darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertas (sutrump. angl. WHO EU OSH) savo pristatyme parodė, kad kenksmingi sveikatai darbo aplinkos veiksniai yra 10-ies pagrindinių gyventojų mirtingumą įtakojančių veiksnių grupėje, kartu su tokiais veiksniais kaip: aukštas kraujospūdis, rūkymas, alkoholio vartojimas, aukštas cholesterolis, per mažas vaisių ir daržovių vartojimas, mažas fizinis aktyvumas. Šiame susitikime buvo pritarta veiksmų planui dėl ES strategijos neinfekcinių ligų prevencijai ir kontrolei įgyvendinimo Šiaurės matmens partnerytės šalyse 2012-2016 metams. Plane atskirai išskirta priemonė, kurioje numatyta iki 2013 metų sukurti dokumentą „Sveika gyvensena - sveikose darbo vietose”. Šiuo dokumentu siūloma vadovautis, siekiant dirbančiųjų tarpe sumažinti širdies kraujagyslių susirgimų paplitimą, kurių pagrindinės priežastys - netinkama mityba, mažas fizinis aktyvumas, nepalankūs psichosocialiniai darbo aplinkos veiksniai, profesiniai vėžiniai susirgimai, sukelti tokių veiksnių kaip: asbestas, benzenas, jonizuojanti radiacija. Šiame veiksmų plane atskirai numatytos priemonės, prisidedančios prie neinfekcinių susirgimų paplitimo dirbančiųjų tarpe mažinimo, t. y. sveikatos stiprinimas darbe ir pagrindinių profesinės sveikatos tarnybų paslaugų prieinamumo gerinimas. Taip pat NDPHS TG OSH specialistų grupė turėjo keletą darbinių susitikimų, kurių metu aptarė numatomus 2012 metų prioritetinius renginius bei galimus finansavimo šaltinius šiems renginiams. Vienas iš artimiausių renginių, remiamų NDPHS, yra kvalifikacijos tobulinimo kursai profesinės sveikatos specialistams ir darbo medicinos gydytojams Rygoje 2012 metų sausio mėnesį. Daugiau informacijos apie šį renginį (atsiųsti). Daugiau informacijos suteiks Raimonda Eičinaitė-Lingienė tel. 8 5 212 1969 arba el. paštu: raimonda@dmc.lt.