2010

Leidinys „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo atliekant darbuotojų sveikatos priežiūrą“

2010 12 30
Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo atliekant darbuotojų sveikatos priežiūrą“, kuriame glaustai aprašytas darbo medicinos gydytojo vaidmuo ir funkcijos, atliekant darbuotojų sveikatos priežiūrą įmonėje.

Leidinys skirtas darbdaviams, profesinės sveikatos tarnyboms, darbo ir sveikatos sektoriaus vadybininkams, darbuotojams ir jų atstovams bei valstybinėms institucijoms ir politikams, siekiant pateikti bendrą profesinės sveikatos ir darbo medicinos gydytojo funkcijų suvokimą.

Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos 2009–2010 metų priemonių planą (Žin., 2009, Nr. 80-3345).

Leidinys patalpintas Higienos instituto svetainėje www.hi.lt →„Leidiniai“→ „Informaciniai leidiniai“.

Daugiau informacijos suteiks dr. Saulius Vainauskas, tel. (8 5) 212 1969, el. p. saulius.vainauskas@dmc.lt.