2010

Organizuota apskritojo stalo diskusija dėl TDO 161 konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje

2010 12 17
Gruodžio 14 d. Vilniuje, viešbučio „Europa Royale“ salėje Higienos institutas organizavo apskritojo stalo diskusiją dėl Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 161 konvencijos „Profesinės sveikatos tarnybos“ nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje.

Diskusijos pradžioje Higienos instituto direktorius R. Jankauskas supažindino su tarptautiniais profesinės sveikatos priežiūros standartais ir Lietuvos įsipareigojimais siekti geresnės darbuotojų profesinės sveikatos priežiūros (atsiųsti).

Diskusijoje savo nuomonę dėl šios konvencijos nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje išsakė visų suinteresuotų profesinės sveikatos priežiūra pusių (darbdavių, profesinių sąjungų, vykdomosios valdžios, mokslo, mokymo ir ekspertinių institucijų) atstovai. Nepaisant nuomonių skirtumų, buvo sutarta šiais pagrindiniais klausimais:
    1. Teisinė bazė darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS) Lietuvoje yra pakankama, bet Tarptautinės darbo organizacijos 161 konvencijos „Dėl profesinės sveikatos tarnybų“ ratifikavimui dar nesame pasirengę. Šios Konvencijos nuostatų įgyvendinimui reikalingi tam tikri galiojančių teisės aktų pakeitimai ar papildymai. Reikėtų pradėti nuo pavyzdinių įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų nuostatų pakeitimo, pavedant tarpžinybinei darbo grupei šiame dokumente, vadovaujantis 161 konvencijos nuostatomis, atskirti darbų saugos ir profesinės sveikatos funkcijas bei kompetencijos reikalavimus darbuotojų saugos ir profesinės sveikatos specialistams.
    2. DSS teisės aktų įgyvendinimas Lietuvoje yra nepakankamas. Reikia atlikti įmonių DSS tarnybų veiklos prevencinio veiksmingumo įvertinimą, numatytą Lietuvos DSS strategijos įgyvendinimo plane, kad būtų išaiškinta reali situacija ir svarbiausios problemos, trukdančios užtikrinti DSS teisės aktų, reglamentuojančių profesinės sveikatos priežiūrą, įgyvendinimui praktikoje.
    3. 161 konvencijos nuostatų „Dėl profesinės sveikatos tarnybų“ įgyvendinimui reikalingi teisės aktų pakeitimai neturėtų reikalauti papildomų lėšų. Kad neužkrauti papildomos finansinės naštos darbdaviams, profesinės sveikatos specialistų integravimui gali būti panaudojamos esamos didelių įmonių DSS tarnybos. „Išorinių“ profesinės sveikatos priežiūros tarnybų organizavimui reikėtų panaudoti dalį asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios turėtų būti akredituotos profesinės sveikatos paslaugų teikimui.

Nutarta, kad apskritojo stalo diskusijos protokolą ir išvadas dėl TDO konvencijos Nr. 161 „Dėl profesinės sveikatos tarnybų“ nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje pateikti svarstymui Lietuvos Respublikos darbų saugos ir sveikatos (trišalėje) komisijoje (atsiųsti).

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 262 4583 arba el. p. jank@dmc.lt.