2010

Atspausdinta ES „HIRES-Plus“ („Sveikata restruktūrizavimo metu“) ataskaita

2010 12 17
Atspausdinta Europos Sąjungos „HIRES-Plus“ projekto „Health and Restructuring in Europe: National Debates and Common Policy Issues“ („Sveikata restruktūrizavimo metu Europoje: nacionaliniai debatai ir politika“) ataskaita, kurioje pristatyta Europos Bendrijos šalių, tarp jų ir Lietuvos, kuriai projekte atstovavo Higienos institutas, situacija ir pasirengimas įgyvendinti ekspertų parengtas rekomendacijas, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį sveikatai (atsiųsti).

Kiekvienoje iš trylikos šiame projekte dalyvavusių šalių organizuoti nacionaliniai seminarai, kuriuose visų suinteresuotų sveikata restruktūrizavimo metu pusių atstovai – sveikatos politikai ir administratoriai, darbdavių ir profesinių organizacijų atstovai, mokslininkai ir ekspertai – išsakė savo nuomonę Jos pagrindu parengti šalių pranešimai. Nacionaliniai seminarai parodė, kad situacija „senosiose“ ES šalyse, kurias reprezentavo Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Belgijos, Nyderlandų, Italijos, Ispanijos, Švedijos ir Danijos atstovai, labai skiriasi nuo situacijos „naujosiose“ ES šalyse (Slovėnijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje). Pirmosiose daugiausia diskutuojama dėl problemų sprendimo būdų efektyvumo, o antrosiose – kaip spręsti restruktūrizavimų poveikio sveikatai problemas. Ataskaitoje supažindinama su bendra situacija Europos Bendrijos šalyse ir rekomendacijų, kaip sumažinti neigiamą restruktūrizavimo poveikį sveikatai, įgyvendinimo iššūkiais ir galimybėmis skirtingose šalyse.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 2 62 45 83 arba el. p. jank@dmc.lt.