2010

Europos Komisijos forume Briuselyje akcentuota šalių investavimo į psichosocialinės rizikos prevenciją svarba

2010 12 17
Šių metų lapkričio 22-24d. Briuselyje įvyko Europos Komisijos forumas, skirtas vienyti Europos Bendrijos šalių pastangas investuojant į psichosocialinės rizikos, kaip naujo iššūkio gręsiančio visuomenės gerovei, prevenciją („Investing in well-being at work addressinsing psychosocial risks in times of change“), kuriame Lietuvą atstovavo Higienos institutas. Forume dalyvavo virš 300 dalyvių, pranešimus skaitė Europos Komisijos, Europos agentūrų, tarptautinių organizacijų bei 11 ES šalių (tarp jų ir Lietuvos) atstovai (atsiųsti).

Pirmąją forumo dieną įvadinės sesijos metu forumo dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniu forumo dokumentu (atsiųsti) bei projektų HIRES ir HIRES-Plus („Sveikata restruktūrizavimo metu“) rezultatais ir naujausiais tarptautinių tyrimų (Euro-found, ESENER, PROMA-EF ir kt.) duomenimis (atsiųsti).

Antrąją forumo dieną plenarinės sesijos metu buvo pristatyta Prancūzijos ir D.Britanijos patirtis socialinių partnerių sutarčių streso darbe prevencijos klausimais ir vykdomosios valdžios vaidmuo, sprendžiant psichosocialinių rizikos veiksnių prevencijos klausimus Belgijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje (atsiųsti).

Pirmojoje darbinėje sesijoje, skirtoje profesinės sveikatos tarnybų vaidmeniui, sprendžiant psichosocialinių rizikos veiksnių prevencijos problemas, buvo pristatyta Švedijos, Prancūzijos, Lietuvos ir Belgijos patirtis. Antrojoje darbinėje sesijoje, skirtoje aptarti pionierinių iniciatyvų adaptavimosi pokyčiams srityje, buvo pristatyta Prancūzijos, Vokietijos ir Lenkijos patirtis. Trečiojoje darbinėje sesijoje, skirtoje gerosios praktikos vadovų sveikatos pokyčiams restruktūrizavimo metu nustatyti, buvo pristatyta Airijos, Vokietijos, B.Britanijos ir Belgijos patirtis. Ketvirtojoje darbinėje sesijoje, skirtoje psichosocialinių veiksnių įtakai adaptavimosi pokyčiams metu įvertinti, buvo pristatyta Belgijos, Slovėnijos ir Suomijos patirtis (atsiųsti).

Paskutinę forumo dieną plenarinėje sesijoje buvo pristatyti ir aptarti visų keturių darbinių sesijų rezultatai (atsiųsti) ir apskritojo stalo diskusijos metu aptarti veiksmai, kurių reikėtų imtis, kad sumažinti psichosocialinę riziką pokyčių metu.

Daugiau informacijos suteikiama tel.: (8 5 2 62 45 83) arba el.p. jank@dmc.lt.