2011

Berlyne įvyko pirmasis JAMIE projekto darbo grupės mokomasis seminaras

2011 11 29
Šių metų lapkričio 17-18 dienomis Berlyne įvyko Brandenburgo technikos universiteto organizuotas „Traumų stebėsenos Europoje“ bendro veiksmo projekto (angl. „JAMIE - Joint Action on Monitoring Injuries in Europe”) darbo grupės mokomasis seminaras. Šio projekto tikslas - sukurti bendrą, harmonizuotą traumų dėl išorinių priežasčių sveikatos informacijos sistemą Europos Sąjungos šalyse narėse, kuri leistų surinkti, kaupti ir palyginti traumų priežastis tarp šalių. Lietuvoje projektas dėl traumų stebėsenos sistemos sukūrimo pradėtas vykdyti 2011 metais.

Higienos institutas atstovauja Lietuvą JAMIE projekto įgyvendinime ir dalyvauja   jame kartu su šiomis šalimis: Austrija, Kipras, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Islandija, Italija, Latvija, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Slovėnija, Ispanija ir Didžioji Britanija.

Seminaro metu keletas dalyvių pristatė renkamus traumų priežasčių duomenis savo šalyse, dalijosi patirtimi įdiegiant informacines sistemas gydymo įstaigose. Taip pat buvo pristatytos kintamųjų pagal trumpąjį (MDS – minimal data set) bei pilnąjį (FDS – full data set) duomenų sąrašus palyginimo lentelės. Atliekant praktines užduotis, buvo mokoma kaip jomis naudotis koduojant traumas sugalvotose situacijose. 

Dalyviai buvo supažindinti su duomenų kokybės kriterijais bei kokybės kontrole. Taip pat pristatyta kaip skaičiuojami rodikliai: YLD („Years lived with disability” – išgyventi metai su negalia), YLL („Years of life lost“ – prarasti gyvenimo metai), DALY („Disability adjusted life years“ – negalios koreguota vidutinė gyvenimo trukmė).

Taip pat seminaro metu vyko darbas grupėse, kurių metu aptarta duomenų kokybė, kokybės kontrolė bei kodavimo problemos. Dalyviai pasidalino patirtimi, su kokiomis problemomis susiduria koduodami traumas. Buvo pasiūlyta kito seminaro metu pasidalinti patirtimi, kaip bendradarbiauti su kitomis institucijomis, kuriant ir įdiegiant informacines sistemas, skirtas registruoti traumas ir jų priežastis.

Antrąją susitikimo dieną buvo aptartas duomenų teikimas pagal MDS už 2009-2010 m. bei projekto įgyvendinimo planų  rašymas. Taip pat buvo pristatytas planuojamas antrasis visų projekto dalyvių susitikimas, kuris įvyks Vienoje 2012 m. balandžio 10-11 d.      
                               
Daugiau informacijos apie šį seminarą suteiks Neringa Madeikytė tel. 8 52 773303 arba el. paštu: neringa@lsic.lt.