2011

Išleistas mokslinis leidinys „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“

2011 11 28
Išleistas Higienos instituto mokslinis leidinys „Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu“ (Mokslo darbai Nr.4), kuriame pateikiami tyrimo, skirto įvertinti sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūrį į nepageidautinus įvykius medicinoje ir jų priežastis, rezultatai.
 
Šis leidinys turėtų sudominti visuomenės sveikatos tyrėjus, asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus ir administratorius, sveikatos politikus, kuriems aktualios nepageidautinų įvykių registravimo sistemos kūrimo galimybės ir problemos Lietuvoje, bei visus besidominčius pacientų saugos klausimais.
 
Tyrimo rezultatai parodė, kad pacientų sauga ir paslaugų kokybė - svarbi problema Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigose, o nepageidautinų įvykių, kaip sveikatos priežiūros paslaugų kokybės svarbiausio indikatoriaus, registravimas, analizė ir valdymas, tiek medikų, tiek pacientų nuomone, padėtų sumažinti šių įvykių skaičių, pagerintų paslaugų kokybę ir pacientų saugą. Sėkmingo nepageidautinų įvykių sistemos įdiegimo prielaidos – vienodas pacientų ir medikų požiūris į nepageidautinus įvykius ir teisinės bazės tobulinimas.
 
Leidinį galima rasti Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, Lietuvos mokslo akademijos, Lietuvos medicinos, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje, Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje, Kauno apskrities viešojoje, Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje, Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje, Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekose. 
 
Daugiau informacijos apie leidinį suteiks Dr. Virginija Kanapeckienė tel: 8 52 62 5479 arba el. paštu: virginija.kanapeckiene@hi.lt.