2010

Išleistas leidinys „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos“

2010 12 09
Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos“, kurio tikslas – profesinės sveikatos tarnybų plėtra, jų stiprinimas bei  veiklos gerinimas Lietuvoje.

Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos (PPST) – tai tarnybos, siekiančios užtikrinti žmonių sveikatos darbe apsaugą, sveikatos stiprinimą, gerą savijautą ir darbingumą, taip pat sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją darbe. Jų tikslas – teikti profesinės sveikatos paslaugas kiekvienam dirbančiam žmogui pasaulyje nepriklausomai nuo ūkio sketoriaus, įmonės dydžio, geografinės vietovės ar darbo sutarties pobūdžio.

Šis leidinys prisidės prie Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoje Nr. 161 „Profesinės sveikatos tarnybos“ (1985 m.) ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) strategijoje „Profesinė sveikata visiems“ (1995 m.) iškelto tikslo – plėtoti profesinės sveikatos tarnybų tinklą ir užtikrinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą visiems dirbantiesiems.

Tai jau trečiasis Suomijos profesinės sveikatos instituto (SPSI) kartu su PSO, TDO ir Tarptautinės profesinės sveikatos instituto (TPSK) parama parengtų rekomendacijų leidimas, pirmąkart  išverstas į lietuvių kalbą.

Leidinyje aprašytos PPST politika, misija, sistema bei rekomendacijos, kurios  papildytos trumpomis praktinėmis gairėmis (priemonėmis), skirtomis įvairiai techninei Pagrindinių profesinės sveikatos tarnybų veiklai vykdyti.

Leidinys parengtas, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos  priemonę (Žin., 2009, Nr. 80-3345).

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el. paštu raimonda@dmc.lt.