2010

Edinburge (Škotija) įvyko tarptautinis seminaras „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas smurto prevencijos srityje“

2010 12 08
Lapkričio 29 d.–gruodžio 2 d. Edinburge įvyko tarptautinis seminaras „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas smurto prevencijos srityje“ (angl. „International colloquium on Multisectoral collaboration to prevent violence“), kuriame dalyvavo Higienos instituto vyr. mokslo darbuotoja dr. Laura Narkauskaitė.

Seminaro tikslas – susipažinti su kitų šalių praktika, pasiekimais smurto prevencijos srityje, pasidalinti tarpinstitucinio bendradarbiavimo patirtimi sprendžiant smurto problemas.

Seminarą organizavo Škotijos Nacionalinė sveikatos tarnyba ir St. Andrews universitetas. Seminare dalyvavo Škotijos Vyriausybės bei St. Andrews universiteto atstovai, Pietų Afrikos Respublikos West Cape provincijos Sveikatos apsaugos ministerijos bei Policijos, Jamaikos jėgos struktūrų ir PSO atstovai.

Dalyvauta diskusijose apie smurtą, jo mažinimo ir prevencijos galimybes dirbant komandiniu principu įvairių institucijų atstovams.

Buvo pateikta naudinga ir įdomi informacija apie skirtingose šalyse, žemynuose vykdomas smurto prevencijos priemones. Kiekviena šalis akcentavo skirtingus kovos prieš smurtą veiksmus, kuriais siekiama vieningo tikslo – smurto mažinimo, efektyvios smurto prevencijos.

Diskusijų pabaigoje kiekviena šalis pristatė numatomus tolimesnius žingsnius, vykdant smurto prevenciją.

Lietuvoje smurtas taip pat plačiai paplitęs. 2007 m. užregistruota, kad kas dešimtas asmuo, nukentėjęs nuo nusikalstamų veiklų, buvo vaikas, o kas septintas užregistruotas nuo nusikalstamų veiklų nukentėjęs vaikas patyrė motinos ar tėvo smurtą. Siekiant stiprinti smurto prieš vaikus ir smurto šeimoje prevenciją, Higienos instituto specialistai ruošia mokslinį projektą, kurio pagrindinis tikslas – įvertinti smurto prieš mokyklinio amžiaus vaikus paplitimą Lietuvoje ir jam darančius įtaką veiksnius.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Vaikų sveikatos tyrimų grupės vadovė dr. Laura Narkauskaitė tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu laura.narkauskaite@hi.lt.