2010

Mokslinė praktinė konferencija „Antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų valdymas“

2010 11 30
Minint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu bei Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinika ir Respublikine Klaipėdos ligonine organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Antimikrobinio atsparumo ir hospitalinių infekcijų valdymas“, kuri šių metų lapkričio 17 dieną vyko Vilniuje – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir lapkričio 25 dieną – Klaipėdoje – Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje.

„Europos supratimo apie antibiotikus diena – Europos ligų ir prevencijos centro bei Europos Komisijos iniciatyva jau trečius metus iš eilės minima Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Europos supratimo apie antibiotikus dienos tikslas – atkreipti dėmesį į antimikrobinio atsparumo grėsmę visuomenės sveikatai ir padėti suprasti teisingo antibiotikų vartojimo svarbą. Šiais metais Europos supratimo apie antibiotikus diena siekiama paskatinti teisingą antibiotikų vartojimą ligoninėse, sumažinti nereikalingą jų skyrimą“, – atidarydamas konferenciją kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento vadovas Audrius Ščeponavičius.

Konferencijos pirmojoje sesijoje apžvelgta antimikrobinio atsparumo bei antibiotikų vartojimo problema.
Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vedėja dr. Rolanda Valintėlienė, pristatydama antimikrobinio atsparumo problemą, pateikė naujausius bakterijų atsparumo duomenis, supažindino su sėkmingomis atsparumo mažinimo intervencijomis skirtingose Europos valstybėse bei pristatė Europos supratimo apie antibiotikus dienos tikslus ir patirtį.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų direktoriaus valdymui pavaduotoja akademiniam ir moksliniam darbui dr. Jolanta Gulbinovič taip pat akcentavo, kad visuomenės sveikatai antimikrobinis atsparumas kelia didelę grėsmę. Ji kalbėjo apie tinkamo antibiotikų vartojimo principus, kuriais vadovaujantis reikėtų paskirti antibiotikus.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Mikrobiologinių tyrimų skyriaus Klinikinių tyrimų poskyrio vedėja dr. Jolanta Miciulevičienė pristatė Europos atsparumo antimikrobiniams vaistams priežiūros sistemą (EARSS – angl. „European Antimicrobial Resistance Surveillance System”) bei supažindino su invazinių bakterijų atsparumo situacija Lietuvoje.

Konferencijoje Higienos instituto mokslo darbuotoja Asta Jurkevičienė pristatė Higienos institute atliktų tyrimų rezultatus – antibiotikų suvartojimo bei operacinių žaizdų infekcijų profilaktikos antibiotikais ypatumus Lietuvos ligoninėse. Pristatyti ir tyrimo išvadomis paremti siūlymai: sukurti antibiotikų suvartojimo priežiūros sistemą Lietuvoje ir skatinti jos diegimą atskirose ligoninėse; organizuoti mokymus ir, keičiant teisinę bazę, užtikrinti antibakterinių preparatų skyrimo pagrindimą; parengti nacionalines gydymo bei profilaktikos antibakteriniais vaistais rekomendacijas ligoninėse bei reglamentuoti farmacinių kompanijų lankymąsi ligoninėse.

Valstybinės ligonių kasos atstovė Kristina Garuolienė apžvelgė antibiotikų skyrimą ambulatoriniam gydymui pagal išrašytų kompensuojamų vaistų receptų duomenis, kurie buvo kaupiami SVEIDROS duomenų bazėje. Pastebėta, kad dažniausiai antibiotikai skiriami ūminiam bronchitui, tonzilitui ir faringitui bei virusinėms ligoms gydyti. Taip pat pagal gautus duomenis matyti, kad 37–40 proc. vaikų kasmet gydomi antibiotikais.

Antrojoje sesijoje aptarti hospitalinių infekcijų valdymo klausimai.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Ieva Kisielienė supažindino su teisinės bazės, reglamentuojančios infekcijų valdymą, pokyčiais, išaiškino vykdomų pakeitimų principus. Kauno 2-osios klinikinės ligoninės infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Dalia Cechanavičienė pristatė problemas, su kuriomis susiduriama įgyvendinant naujosios higienos normos 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimus praktikoje.

Konferencijoje buvo kalbama ir apie specialistų, vykdančių infekcijų priežiūrą ir kontrolę, kompetencijas – dr. Greta Gailienė pristatė projekto „Infekcijų kontrolės mokymų poreikio vertinimas Europos Sąjungoje“ (Trice) rezultatus.
Higienos instituto darbuotoja Jolanta Ašembergienė, pateikdama 2010 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo rezultatus, akcentavo, kad hospitalinių infekcijų paplitimas Lietuvos ligoninėse yra pakankamai stabilus – 2010 m. 3,9 proc., tačiau privalomą tyrimą atlieka tik mažiau nei pusė (43,8 proc.) visų ligoninių. Higienos instituto darbuotoja dr. Rolanda Valintėlienė konferencijos dalyvius supažindino su 2011 m. planuojamu Europoje atlikti infekcijų ir antibakterinių vaistų vartojimo paplitimo tyrimu, kuris bus vykdomas visose Europos Sąjungos šalyse pagal vienodą metodiką.

Konferencijos dalyviai supažindinti su infekcijų prevencijos aktualijomis Europoje. Apie naujas grėsmes (Čikungunja karštligę, Vakarų Nilo encefalitą bei maliariją) kalbėjo Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gydytoja dr. Milda Žygutienė. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus vedėja Nerija Kuprevičienė priminė praėjusio gripo sezono epidemiologinius ypatumus ir pristatė šio sezono prognozes.

Konferencijos pranešimai

Antibiotikų efektyvumo išsaugojimas – kiekvieno mūsų rankose. R. Valintėlienė (atsiųsti)
Tinkamo antibiotikų vartojimo principai. J. Gulbinovič (atsiųsti)
Atsparumas antibiotikams Lietuvoje: mitas ar tikrovė? J. Miciulevičienė (atsiųsti)
Antibiotikų vartojimas Lietuvos ligoninėse. A. Jurkevičienė (atsiųsti)
Gydymo kompensuojamais antibiotikais tendencijos Lietuvoje. K. Garuolienė  (atsiųsti)
Infekcijų kontrolę sveikatos priežiūros įstaigose reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai. I. Kisielienė  (atsiųsti)
Higienos norma HN 47:2010 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“: jų įgyvendinimo galimybės ligoninėje. D. Cechanavičienė (atsiųsti)
Infekcijų kontrolės specialistų kompetencijos. G. Gailienė (atsiųsti)
Infekcijų paplitimo tyrimo 2010 m. rezultatai. J. Ašembergienė (atsiųsti)
Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas ES šalyse 2011 m. R. Valintėlienė (atsiųsti)
Naujos grėsmės ir iššūkiai infekcijų valdyme. M.Žygutienė (atsiųsti)
2009/2010 gripo sezono epidemiologiniai ypatumai ir šiandienos aktualijos. N.Kuprevičienė (atsiųsti)

Daugiau informacijos apie konferenciją gali suteikti Asta Jurkevičienė tel. 8 52 618390 arba el. paštu: asta@hi.lt.