2010

Profesinių ligų diagnostikos problemos Lietuvoje: analitinė studija (2010)

2010 11 26
Įgyvendinant Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos 2009–2010 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669, priemonę Nr. 1.2.3. „Profesinių ligų diagnostikos tobulinimas Lietuvoje“, Higienos institutas atliko analitinę studiją, kurios tikslas buvo išaiškinti pagrindines profesinių ligų diagnostikos ir nustatymo problemas Lietuvoje. Atliekant studiją, buvo remtasi Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro duomenimis, Lietuvos ir užsienio literatūros šaltiniais, organizuotos „apvalaus stalo“ diskusijos su Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos nariais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovais, darbo medicinos gydytojais, profesinių sąjungų atstovais.

Studija parodė, kad profesinių ligų nustatymas Lietuvoje yra problemiškas. Ne visi profesinių ligų atvejai yra oficialiai pripažįstami; praktiškai nenustatoma kai kurių grupių profesinių ligų – onkologinių, alerginių, infekcinių, kurias sukelia cheminiai, biologiniai kenksmingi darbo aplinkos veiksniai. Profesinės ligos dažniausiai nustatomos vyresnio ir pensinio amžiaus asmenims, kai liga jau yra vėlyvos stadijos ir žmogus tampa iš dalies ar visiškai nedarbingas. Darbuotojams trūksta informacijos apie profesines ligas ir jų nustatymą arba jie vengia profesinės ligos nustatymo bijodami netekti galimybės dirbti. Šeimos gydytojų kvalifikacija profesinės sveikatos srityje yra nepakankama; profesinių ligų tyrimo ir nustatymo sistema yra sudėtinga ir paini; profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai neefektyvūs. Analitinės studijos ataskaitą galite atsisiųsti iš Higienos instituto svetainės www.hi.lt -> „Tyrimai“ -> „Įvykdytų projektų archyvas“.

Daugiau informacijos apie ataskaitą suteiks dr. Saulius Vainauskas, tel. (8-5) 212 1969, el. p. saulius.vainauskas@dmc.lt.