2010

Amsterdame (Olandija) įvyko 2-oji tarptautinė konferencija dėl smurto sveikatos sektoriuje „Nuo žinių link konkrečių veiksmų“

2010 11 09
Spalio 27–29 d. Amsterdame (Olandija) įvyko 2-oji tarptautinė  konferencija dėl smurto sveikatos sektoriuje „Nuo žinių link konkrečių veiksmų“ (Second International Conference on Violence in the Health Sector „From Awareness to Sustainable Action“), kurioje dalyvavo ir Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai.

Visuomenės sveikatos specialistai turėjo galimybę dalyvauti konferencijoje įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (VP1-1.1-SADM-10-V-01-007), kurį kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru vykdo Higienos institutas.

Konferencijoje dalyvavo 263 dalyviai iš įvairių pasaulio šalių. Jie gavo naudingos informacijos apie įvairių pasaulio šalių sveikatos sektoriuje atliktus ir vykdomos smurto mokslinius projektus bei naujas smurto valdymo strategijas. Smurtas sveikatos sektoriuje analizuotas iš trijų skirtingų perspektyvų: klientų ir pacientų agresijos ir smurto prieš medicinos personalą, personalo – prieš   klientus ir pacientus bei tarp medicinos personalo. Konferencijoje akcentuota, kad smurtas sveikatos sektoriuje yra globali problema, todėl jai spręsti būtinas bendradarbiavimas tiek šalių, tiek įvairių institucijų bei socialinių partnerių šalies viduje.

Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai tikslingai dalyvavo sesijose, skirtose pagilinti žinias ir sutvirtinti gebėjimus psichikos sveikatos stiprinimo, psichikos sutrikimų, įskaitant ir priklausomybės ligų prevenciją, srityje.

3-ioji tarptautinė konferencija dėl smurto sveikatos sektoriuje vyks 2012 metais spalio 24–26 d. Vankuveryje (Kanada).

Konferencijos programa (atsiųsti).