2010

Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania 2009”

2010 11 03
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika / Health statistics of Lithuania”, kuriame lentelėse ir diagramose pateikiami pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos sveikatos statistikos rodikliai, o taip pat trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
 
Pirmą kartą leidinyje skelbiama vaistų suvartojimo statistika. Leidinyje pateikiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, mirtingumą, sergamumą įvairiomis ligomis, sveikatos priežiūros įstaigų ambulatorinę ir stacionarinę veiklą, sveikatos priežiūros išteklius ir išlaidas sveikatai. 

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite čia.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita@lsic.lt.