2010

Rekomendacijos kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose

2010 10 22
Higienos institutas, remdamasis gerąja Europos šalių praktika ir tarptautinių organizacijų siūlymais, parengė rekomendacijas, kurių tikslas - padėti darbdaviams formuoti bei įgyvendinti prieš smurtą nukreiptą politiką Lietuvos darbo vietose.

Higienos instituto atlikto mokslinio tyrimo duomenimis atsitiktinai atrinktų vilniečių darbo vietose ypač dažnai (45 proc.) yra paplitęs vienas iš psichosocialinių rizikos veiksnių – psichologinis smurtas. 

Rekomendacijos parengtos, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 669 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos  priemonę (Žin., 2009, Nr. 80-3345).
Šias rekomendacijas galite atsisiųsti iš Higienos instituto svetainės www.hi.lt -> „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“.

Daugiau informacijos suteiks dr. Birutė Pajarskienė, tel. 212 2817, arba el. paštu birute@dmc.lt.