2010

Higienos instituto darbuotojai dalyvavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro mokymuose

2010 10 12
2010 m. spalio 7-8 dienomis Stokholme Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre vyko su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų (operacinių žaizdų infekcijų ir su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų intensyvios reanimacijos skyriuose) epidemiologinės priežiūros duomenų integravimo į bendrą Europoje infekcinių ligų epidemiologinės priežiūros sistemą (TESSy) apmokymai.

Mokymuose dalyvavo Higienos instituto darbuotojai Jolanta Ašembergienė, Aleksej Romanov ir Rūta Markevičė, atsakingi už su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų perdavimą Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui. Mokymų dalyviai įgijo žinių ir praktinių įgūdžių duomenų tvarkymo, paruošimo, patikrinimo ir perkėlimo į TESSy sistemą temomis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), Higienos institutas yra su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų epidemiologinės priežiūros nacionaliniu lygiu koordinuojanti įstaiga, kuri teikia su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų duomenis ES užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros tinklui. Nuo šių metų lapkričio 15 d. Lietuvos su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys bus teikiami Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui TESSy sistemoje.

Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: ruta.markevice@hi.lt.