2010

Naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris

2010 10 04
Trečiajame šių metų „Visuomenės sveikatos“ numeryje pristatomos keturios probleminės literatūros apžvalgos biomedicininių tyrimų, vaikų seksualinės prievartos, veiksnių, lemiančių vaikų rizikingą elgesį, su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų tematikomis. Taipogi publikuojami aštuoni originalūs straipsniai, skirti sergamumo Hodžkinso limfoma, slaugos kokybės vertinimo modeliui ilgalaikio gydymo ligoninėje, operacinių žaizdų infekcijų profilaktikos antibiotikais Lietuvos ligoninėse, vaikų ir studentų sveikatos  bei kitoms problemoms nagrinėti.

Redakcijos skilties straipsnis „Profesinės sveikatos priežiūra Lietuvoje: ar pajudėsime iš mirties taško?“ pristato profesinės sveikatos priežiūros aktualijas Lietuvoje. Visuomenės sveikatos praktikos rubrikoje pateikiama trumpa informacija¬ apie projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“, praėjusio sezono maudyklų vandens kokybės rezultatus, Europos supratimo apie antibiotikus dieną 2010 metais ir leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2009 m.” .

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti mūsų tinklapyje www.hi.lt skyrelyje žurnalas „Visuomenės sveikata“.