2010

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2010 m. I pusmečio ataskaita

2010 10 01
Išanalizuoti 2010 m. I pusmečio hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 18 reanimacijos-intensyvios terapijos skyrių ir 28 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 1099 pacientus, besigydžiusius skyriuose daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 2499 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės, Cezario pjūvio ir venų operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose
2010 m. I pusmetį RITS užregistruotos 149 HI. Bendras HI sergamumas, lyginant su 2009 m. I pusmečio rezultatais, sumažėjo ir siekė 17,5 epizodų 1000 gydymosi dienų (vaikų – 10,3, suaugusiųjų – 18,8). Atskiruose reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose sergamumas HI svyravo nuo 7,5 iki 32,3 epizodų 1000 gydymosi dienų, septyniuose RITS neužregistruota nei viena HI.

Lyginant su 2009 m. I pusmečio rezultatais, pasikeitė vyraujančios infekcijos RITS. 2010 m. I pusmetį beveik trečdalį (28,9%) visų diagnozuotų infekcijų RITS sudarė kraujo infekcijos (bakteremijos), jų sergamumas - 5,1 epizodas 1000 centrinių kraujagyslių kateterizacijos dienų. Ženkliai sumažėjo sergamumas pneumonija – iki 7,9 epizodų 1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų, 2009 m. I pusmetį jis siekė 17,0 epizodų 1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų.

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Enterococcus spp (13,2%) ir Klebsiella spp (9,3%).

Antibakteriniai vaistai buvo paskirti 80,9% pacientų. Iš viso paskirti 1800 antimikrobiniai vaistai, dažniausiai – I-II kartos cefalosporinai (25,2%), penicilinai: siauro veikimo spektro (11,4%) ir plataus veikimo spektro (15,3%) bei aminoglikozidai (11,2%).

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose
2010 m. I pusmetį operacinių žaizdų infekcijos buvo užregistruotos 57 pacientams (2,3%), tai šiek tiek mažiau nei 2009 m. I pusmetį. Didžiąją jų dalį sudarė giliosios operacinių žaizdų infekcijos (59,6%). Ženkliai sumažėjo operacinių žaizdų infekcijų po storosios žarnos operacijų (6,5%) ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo operacijų (5,3%), tačiau padidėjo operacinių žaizdų infekcijų dažnis po apendektomijų (6,7%)

Antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 2157 operuotiems pacientams (86,3%). Pirma antimikrobinio vaisto dozė 2139 (85,4%) pacientams buvo paskirta ≤ 2 val. prieš operaciją.

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 44 (77,2%) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Nustatytas vienas operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjas atsparus antibakteriniams vaistams - Escherichia coli, gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL).

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos-intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2010 m. I pusmečio ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Hospitalinės infekcijos" → „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos“. 

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Ašembergienė
tel. (8 5) 261 6681 arba el.p. jolanta.asembergiene@hi.lt