2010

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo 2010 m. ataskaita

2010 10 01
2010 m. balandžio mėn. vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliktas infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas.

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo duomenis pateikė 42,6% (63 iš 148) stacionarines paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų: 67,2% (45 iš 67) bendrojo pobūdžio, 25,0% (12 iš 48) palaikomojo gydymo ir slaugos bei 20,7% (6 iš 29) specializuotų ligoninių. Tyrimo duomenis pateikusių ligoninių skaičius, lyginant su 2009 m., nežymiai padidėjo. Bendrai ligoninės pateikė duomenis apie 13482 pacientus, kurių 81,4% sudarė pacientai besigydantys bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Pagrindiniai rezultatai. Tyrimo metu beveik penktadalis pacientų 2447 (18,2%) turėjo infekciją, tame skaičiuje hospitalinę infekciją – 520 (21,3%) ir visuomenėje įgytą – 1927 (78,7%) pacientai. Bendras hospitalinių infekcijų dažnis, lyginant su 2009 m. rezultatais, sumažėjo iki 3,9%. Atskirose ligoninėse hospitalinių infekcijų paplitimas svyravo nuo 0,2 iki 16,4% - bendrojo pobūdžio ligoninėse, nuo 1,1 iki 20,0% - palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse ir nuo 0,4 iki 1,3% - specializuotose ligoninėse. Vienuolikoje ligoninių nebuvo užregistruota nei viena hospitalinė infekcija. Didžiausias hospitalinių infekcijų paplitimas nustatytas reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose (15,6%). Šiais metais padidėjo HI paplitimas slaugos (6,8%) ir traumatologijos-ortopedijos (6,2%) skyriuose, sumažėjo – vaikų iki vienerių metų amžiaus grupėje (4,5%).

Vyraujančių hospitalinių infekcijų struktūra išliko panaši kaip ir 2009 m., vyravo apatinių kvėpavimo takų infekcijos (t. sk. ir pneumonijos), kurios sudarė beveik trečdalį visų diagnozuotų hospitalinių infekcijų (29,4%), operacinių žaizdų (18,5%) bei odos minkštųjų audinių (15,0%) ir šlapimo takų (13,8%) infekcijos.

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Staphylococcus aureus (24,8%), tame skaičiuje – meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 4,7%, Escherichia coli (17,1%) ir Klebsiella pneumonija (8,6%).

Tyrimo metu 30,1% pacientų turėjo bent vieną iš trijų rizikos veiksnių (dirbtinė plaučių ventiliacija, kraujagyslių kateteris ir šlapimo pūslės kateteris) ar buvo operuoti. Didžiausias visų invazinių priemonių paplitimas nustatytas bendrojo pobūdžio ligoninėse.

Paplitimo tyrimo metu beveik ketvirtadalis pacientų (23,5%) gydyti antibakteriniais preparatais. Dažniausiai pacientams buvo skirti I-II kartos cefalosporinai (23,4%), siauro veikimo spektro (16,6%) bei plataus veikimo spektro (15,0%) penicilinai. Ketvirtadalis visų antimikrobinių vaistų paskirti profilaktikos tikslu (25,0%).

Su infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimo ataskaita galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos" → "Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos“.

Daugiau informacijos suteiks Jolanta Ašembergienė
tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt.