2010

2010 m. Lietuvos maudyklų vandens kokybės rezultatai

2010 10 01
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 668 patvirtinta Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų stebėsenos programa, sezono metu vandens kokybę reikėjo stebėti 151 šalyje esančioje maudykloje, tačiau stebėtų maudyklų buvo 141 (93,3 proc). Iš Maudyklų vandens kokybės stebėsenos 2009-2011 metų programos priede pateiktų maudyklų sąrašo, prieš 2010 metų sezoną 57,7 proc. maudyklų buvo įteisintos (pripažintos tinkamomis naudoti) savivaldybių institucijų sprendimais/įsakymais. 2010 m. 4 paplūdimiai turėjo „Mėlynąją vėliavą“, kaip atitinkantys tarptautinius reikalavimus, keliamus šioms poilsio zonoms. 

2010 m. reguliariai stebėtų maudyklų skaičius (8 ir daugiau mėginių sezono metu) sudarė 70 proc., nereguliariai – 23 proc., nestebėtų – 7 proc. Reguliariausiai tyrimai buvo atliekami Panevėžio, Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse esančiose maudyklose,o nereguliariausiai - Utenos, Tauragės ir Kauno apskrityse esančiose maudyklose. 

2010 m. vertinant maudyklų vandens kokybę pagal mikrobiologinius parametrus (žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml turi būti ne didesnis kaip 1 000, žarninių enterokokų – 100), švariausi vandenys buvo Tauragės ir Telšių apskrityse, nes visose maudyklose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Tačiau net 21,3 proc. stebėtų maudyklų buvo užfiksuota trumpalaikė tarša: tai sudarė Kauno apsk. – 54,5 proc., Šiaulių apsk. – 37 proc., Marijampolės apsk. – 28 proc., Vilniaus apsk. – 26,3 proc. esančių maudyklų. Lyginant su 2009 m. tyrimų rezultatais, vandens kokybė buvo blogesnė, nes 2009 m. trumpalaikė tarša buvo užfiksuota 13,2 proc. stebėtų maudyklų. Vertinant vandens kokybės kaitą sezono laikotarpiu,  problematiškiausia situacija buvo liepos mėn., nes net 11,3 proc. tirtų maudyklų neatitiko higienos normos reikalavimų, tuo tarpu prieš sezoną reikalavimų neatitiko tik 2,5 proc., birželio mėn. – 5,7 proc, o rugpjūčio mėn. – 7,8 proc. tirtų maudyklų. Švariausias vanduo buvo pajūrio maudyklose, o dažniausiai tarša nustatyta upėse 26,6 proc., kiek mažiau ežeruose – 22 proc., tvenkiniuose ir karjeruose – 17, 2 proc. tirtų maudyklų.


Daugiau informacijos suteiks Gražvydė Norkienė tel. 85 212 25 89 arba el.paštu: grazvyde.norkiene@hi.lt.