2010

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų anketinė apklausa

2010 10 01
Vykdant projektą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“, atliekamas tyrimas kiek ir kokių specialistų vykdo visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas viešojo administravimo, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros, švietimo bei kitose įstaigos ir įmonėse, taikant visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančio specialisto anketinę apklausą.

Šiame tyrime asmuo (specialistas), vykdantis visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, suprantamas plačiau negu Lietuvos Respublikos teisės aktai apibūdina visuomenės sveikatos priežiūros specialisto sąvoką bei kompetenciją. Asmeniu (specialistu), vykdančiu visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas tyrime laikomas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, kuris, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, eidamas savo pareigas arba dirbdamas darbą atlieka vieną arba kelias visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, įskaitant visuomenės sveikatos stebėseną, visuomenės sveikatos stiprinimą, užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, visuomenės sveikatos kontrolę, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, privalomąjį pirmosios pagalbos mokymą, privalomąjį higienos įgūdžių mokymą, visuomenės sveikatos saugos ekspertizę, profesinės sveikatos rizikos vertinimą, darbuotojų saugos ir sveikatos paslaugų teikimą bei kitas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas viešojo administravimo, visuomenės ir  asmens sveikatos priežiūros, švietimo bei kitose įstaigose ir įmonėse.

Anketa bus siunčiama paštu, tačiau, esant reikalui, ją galima atsispausdinti (anketa viešojo administravimo sektoriui (atsiųsti), anketa ne viešojo administravimo sektoriui (atsiųsti).

Maloniai prašome išsamiai atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Tikimės, kad tai neužims daug laiko. Jūsų atsakymas mums labai svarbus.

Anketa yra anoniminė ir joje pateikti atsakymai konfidencialūs.


Iškilus neaiškumams, kreipkitės tel.:
(8 5) 277 33 02 Žilvinė Našlėnė arba Jonė Jaselionienė,
(8 5) 2122574 Danguolė Kaziukonienė