2010

Stokholme (Švedija) įvyks kasmetinis Šiaurės-Baltijos šalių susitikimas

2010 09 23
Šių metų rugsėjo 30–spalio 1 dienomis Stokholme (Švedija) įvyks Šiaurės-Baltijos šalių susitikimas mirties priežasčių kodavimo kokybės gerinimo klausimais („2010 Regional Mortality Meeting”), kuriame dalyvaus ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties priežasčių registro darbuotojos Vilė Cicėnienė ir Kotryna Paulauskienė. Taip pat susitikime dalyvaus Švedijos, Suomijos, Norvegijos, Estijos, Latvijos, Danijos ir Islandijos atstovai.

Susitikimo metu šalių atstovai nagrinės sudėtingesnius mirties priežasčių kodavimo atvejus nustatant pagrindinę mirties priežastį ir pateikiant mirties priežasties nustatymo taisykles. Šių susitikimų tikslas – gerinti pagrindinės mirties priežasties nustatymo kokybę bei duomenų tarp šalių palyginamumą. Susitikimo dalyviai bus supažindinti ir su Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos problemų klasifikacijos 10 redakcijos (TLK-10) atnaujinimais, kurie naudojami mirties priežasčių kodavime.

Susitikimo metu kiekviena šalis pristatys esamą situaciją savo šalyje, paskutinius paskelbtus mirtingumo duomenis, vykdomus projektus bei kitus pasikeitimus, dalinsis patirtimi diegiant elektroninį mirties liudijimą bei kompiuterizuotą kodavimo ir pagrindinės mirties priežasties nustatymo sistemą. 

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras Lietuvoje buvo įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 709 „Dėl Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“. Šiuo nutarimu Higienos institutas yra paskirtas registro tvarkymo įstaiga. Registras veiklą pradėjo nuo 2010 m. sausio 1 d. Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejus ir jų priežastis, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Daugiau informacijos apie šį susitikimą gali suteikti Kotryna Paulauskienė tel. (8 5) 277 3304 arba el. paštu kotryna@lsic.lt.