2010

Berlyne įvyko pagrindinės ECHIM grupės susitikimas

2010 09 17
Šių metų rugsėjo 6-8 dienomis Berlyne, Roberto Kocho institute įvyko „Europos bendrijos sveikatos rodikliai ir stebėsena” (ECHIM - angl. „European Community Health Indicators and Monitoring”)  grupės ekspertų bei narių susitikimas. Lietuvą šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro darbuotojai Aušra Želvienė, Rita Gaidelytė bei Remigijus Prochorskas.

Pirmąją susitikimo dieną kiekvienos šalies atstovai pristatė nuveiktus bei planuojamus darbus, siekiant įsivesti bendrus sveikatos rodiklius šalyje. Taip pat buvo aptartas projekto ECHIM likimas, pasibaigus jam. Iškelti uždaviniai Eurostatui ir DG SANCO tęsti šio projekto stebėseną.

Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas pasiūlymų aptarimui, kaip gerinti darbą ir efektyviau koordinuoti ECHI rodiklių įsivedimą šalyse narėse. Kalbėta apie problemas bei kokie galėtų būti paskatinimai įgyvendinti šį projektą. 

Lietuvą atstovaujantis Remigijus Prochorskas skaitė pranešimą „Kaip padėti šalims įgyvendinti ECHIM rodiklius“.

Antrąją partnerių susitikimo dieną buvo demonstruojamos ECHI ir Europos Sąjungos duomenų vaizdavimo sistemos, taip pat bandomojo duomenų įvedimo priemonės, aptartos bandomojo duomenų surinkimo problemos ir terminai šalyse. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras yra vienas iš penkių pagrindinių ECHIM projekto partnerių, priklauso pagrindinei specialistų grupei bei yra priskirta grupė šalių (Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Moldova, Rumunija, Slovakija bei Vengrija), kurioms vėliau bus demonstruojami gauti rezultatai, siekiant, kad kuo daugiau kitų šalių prisijungtų prie sukurtos rodiklių sistemos.

Daugiau informacijos apie šį susitikimą suteiks Aušra Želvienė tel. 8 52 773302 arba el. paštu: ausra.zelviene@hi.lt.