2010

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę rugpjūčio mėnesį

2010 09 03
Pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad rugpjūčio mėnesį, lyginant su liepos mėnesiu, maudyklų vandens kokybė pagerėjo ir tik 5 proc. iš tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų stebėsenos programą, buvo stebėta 92 proc. šios programos priede pateiktų maudyklų. Rugpjūčio mėnesį švariausi maudyklų vandenys buvo pajūryje, Alytaus, Marijampolės, Tauragės ir Telšių apskrityse esančiose maudyklose.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo turi būti tiriamas reguliariai, kas dvi savaites. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Apibendrinant gautus rugpjūčio mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų: rugpjūčio 5 d. ir rugpjūčio 20 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Dubysos upėje Dainų slėnyje ties Ariogala – 1,3 – 1,2 karto, rugpjūčio 3 d. Vilniaus mieste Salotės ežere – 1,1 karto, Kelmės raj. Gauštvinio ežere – 1,5 karto, rugpjūčio 4 d. Biržuose Širvenos ežere ties Jaunimo parku – 1,6 karto, rugpjūčio 5 d. Kėdainių raj. Prabaudos tvenkinyje – 1,5 karto, rugpjūčio 16 d. Panevėžyje Lėvens upėje prie „Beržynėlio“ užeigos – 1,2 karto, rugpjūčio 23 d. Trakuose Akmenos ežere – 1,2 karto, rugpjūčio 26 d. Klaipėdos rajone Minijoje ties Gargždais –1,9 karto, Minijoje ties Priekule – 1, 6 karto.
Paėmus mėginius pakartotiniams tyrimams, maudyklų vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus: rugpjūčio 5 d. - Gauštvinio ežere, rugpjūčio 6 d. - Širvenos ežere, rugpjūčio 16 d. - Salotės ežere, rugpjūčio 19 d. - Lėvens upėje ties „Beržynėlio“ užeiga, rugpjūčio 20 d. - Prabaudos tvenkinyje.

Taip pat nustatytas daugiau nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens poilsio zonose Kauno raj. Dubysos upėje ties Partikių kaimu (rugpjūčio 4 d.), Raseinių raj. Dubysos upėje ties Daugokų kaimu (rugpjūčio 4, 20 d.), Ventos upėje Kuršėnuose (rugpjūčio 4 d.), Lazdijų raj. Baltajame ežere (rugpjūčio 3 d.), Panevėžio raj. Nevėžio upėje ties Krekenava ir ties Nevėžio gyvenviete (rugpjūčio 18 d.), Sanžyloje ties Berčiūnais (rugpjūčio 18 d.), Jurbarko raj. Mituvos užtvankoje (rugpjūčio 11, 19 d.), Plungėje Babrungo upėje (rugpjūčio 23 d.), Vilniaus raj. Vilkokšnio ežere (rugpjūčio 23 d.) ir Asvejos ežere (rugpjūčio 24 d.).

Kaip ir birželio bei liepos mėnesiais, vandens kokybė rugpjūtį nebuvo tirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos mieste Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose. Dėl vandens telkinių būklės gerinimo darbų vandens kokybė taip pat nebuvo tiriama Druskininkų mieste Vijūnėlės tvenkinyje, Šiaulių apskrities Kelmės raj. Kražantės užtvankoje ir Pakruojo raj. Laičių (Paežerių) tvenkinyje.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienai apskričiai rasite Higienos instituto internetinės svetainės www.hi.lt skyrelyje „Vandens kokybės rezultatai 2010 m.“, kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus.

Daugiau informacijos suteiks Gražvydė Norkienė tel. 85 212 25 89 arba el.paštu: grazvyde.norkiene@hi.lt.