2010

Lietuvoje jau vykdomas bendras Europos Sąjungos šalių projektas „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose“

2010 09 02
Šių metų rugpjūčio - rugsėjo mėn. Lietuvoje vykdomas bendras ES šalių projektas „Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos Europos ilgalaikės globos įstaigose“ (HALT - angl. „Healthcare Associated Infections in European Long Term Care Facilities“). Šio projekto pagrindiniai uždaviniai - nustatyti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų paplitimą, pagerinti antibakteriniams vaistams atsparių mikroorganizmų, antibakterinių vaistų vartojimo valdymą bei pacientų saugos optimizavimo galimybes ilgalaikėse sveikatos priežiūros, globos institucijose.

HALT projektą inicijavo ir finansuoja Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC – angl. „European Centre for Disease Prevention and Control”). Projektas vykdomas daugiau nei 30 šalių (Europos Sąjungos šalyse narėse, kandidatėse). Higienos institutas yra šio projekto atstovas Lietuvoje.

Dėl senėjančios visuomenės, didėjančio lėtinėmis ligomis sergančių žmonių skaičiaus, ilgėjančios gyvenimo trukmės, sveikatos priežiūros paslaugų poreikis globos ir ilgalaikio gydymo įstaigose nuolat auga.

Dauguma senų žmonių globos įstaigų gyventojų yra vyresnio amžiaus, turi su amžiumi susijusių imuninės sistemos pokyčių, serga lėtinėmis ligomis, turi fizinę negalią ir funkcinių sutrikimų. Be to, jie yra jautresni infekcijoms ir su jomis susijusioms komplikacijoms dėl įvairių medikamentų vartojimo, mechaninių intervencijų, uždaro kolektyvo. Svarbu vykdyti infekcijų bei atsparių mikroorganizmų kontrolę ilgalaikės globos įstaigose, nes jos gali tapti infekcijų, jų sukėlėjų, atsparių mikroorganizmų „rezervuaru”.

2009 metų lapkričio mėnesį buvo atliktas pilotinis (bandomasis) infekcijų paplitimo ir antimikrobinių vaistų vartojimo tyrimas ilgalaikės globos įstaigose. Jame dalyvavo 118 senų žmonių globos namai iš trylikos šalių, iš jų trys Lietuvos senų žmonių globos įstaigos.

Pagrindinis tyrimas Europos šalyse atliekamas 2010 m. gegužės-rugsėjo mėnesiais (pasirinktinai). Lietuvoje šis tyrimas vykdomas rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Iš 100 Lietuvos senų žmonių globos įstaigų, tyrime jau sutiko dalyvauti 58 globos namai. Rugpjūčio mėnesį tyrimas atliktas 23 įstaigose.

Tyrimą sudaro anketinė administracijos atstovo apklausa apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, esamus infekcijų ir antibakterinių vaistų vartojimo valdymo išteklius ilgalaikės priežiūros, globos įstaigose. Taip pat atliekamas vienmomentinis infekcijų paplitimo ir antimikrobinių vaistų vartojimo tyrimas, į kurį įtraukiami visi globos namų gyventojai, tyrimo dieną esantys įstaigoje.

Gauti infekcijų paplitimo ir antimikrobinių vaistų vartojimo tyrimo rezultatai padės ateityje įdiegti ar pagerinti su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų valdymą ir antimikrobinio atsparumo kontrolę ilgalaikės globos įstaigose Europoje.

Norėtume padėkoti senų žmonių globos įstaigoms jau atlikusioms tyrimą, o kitas -  dar kartą pakviesti  sudalyvauti šiame projekte.

Daugiau informacijos suteiks Rūta Markevičė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: ruta.markevice@hi.lt.