2010

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2009 m.”

2010 08 12
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kasmet išleidžia periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2009 m.” Jame esantys sveikatos statistikos duomenys ir rodikliai yra skirti sveikatos priežiūros įstaigų, mokslo darbuotojų, pedagogų ir studentų bei visuomenės sveikatos statistikos informacijos poreikiams tenkinti. Leidinyje pateikiami duomenys apie gyventojų demografinę situaciją, sveikatos būklę, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir išteklius pagal Lietuvos teritorijos administracinį skirstymą.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite čia.

Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.