2010

Higienos institutas informuoja apie maudyklų vandens kokybę liepos mėnesį

2010 07 30
Pagal maudyklų stebėjimų rezultatus nustatyta, kad liepos mėnesį, lyginant su birželio mėnesiu, dvigubai daugiau tirtų maudyklų neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimų, ir tai sudarė 10 proc. visų tirtų maudyklų. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Maudyklų vandens kokybės 2009-2011 metų stebėsenos programą, buvo stebėta 91,4 proc. šios programos priede pateiktų maudyklų. Dažniausiai tarša buvo nustatoma upėse ir tvenkiniuose, kiek rečiau – ežeruose. Liepos mėnesį švariausi maudyklų vandenys buvo pajūryje, Kauno, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės ir Telšių apskrityse esančiose maudyklose.

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių - ne daugiau kaip 1000/100 ml vandens. Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybės“ maudyklų vandens kokybės stebėsenos nuostatomis, vanduo turi būti tiriamas reguliariai, kas dvi savaites. Nustačius trumpalaikę taršą, per 72 valandas turi būti paimtas papildomas mėginys vandens kokybės tyrimams atlikti, kuris patvirtintų taršos įvykio pabaigą ir sekantis mėginys – praėjus 7 dienoms po trumpalaikės taršos pabaigos.

Apibendrinant gautus liepos mėnesio maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, norime atkreipti dėmesį, kad vandens kokybė neatitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ mikrobiologinių parametrų reikalavimų: liepos 1 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens Minijos upėje ties Gargždais – 1,3 karto, liepos 7 d. Kaišiadorių raj. Ščebnicos ežere – 1,6 karto, Kražių seniūnijoje Karklėnų ežere – 1,0 karto, Šiaulių mieste Rėkyvos ežere – 1,1 karto, Švenčionių raj. Žeimenoje ties Pabrade – 1,6 karto, liepos 9 d. Pakruojo raj. Žeimelio tvenkinyje – 1,4 karto, Petrašiūnų karjere – 1,2 karto, liepos 10 d. Raseinių raj. Dubysos upėje Dainų slėnyje ties Ariogala - 1,7 karto, liepos 15 d. Vilniuje Neryje Valakupių I paplūdimyje – 1,5 karto, Minijoje ties Priekule – 2,5 karto, liepos 21 d. Visagino ežere – 1,3 karto, liepos 22 d. Lazdijų raj. Metelio ežere – 1,1 karto, liepos 23 d. Minijoje ties Priekule – 2 kartus, liepos 26 d. Kelmės raj. Gauštvinio ežere – 1,7 karto, Kauno mieste Lampėdžių karjere – 1,3 karto, Nemune ties Panemunės senuoju paplūdimiu – 1,4 karto ir žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius – 1,1 karto. Paėmus mėginius pakartotiniams tyrimams, maudyklų vandens kokybė jau atitiko higienos normos reikalavimus: liepos 10 d. Rėkyvos ežere, liepos 13 d. - Ščebnicos ežere, liepos 14 d. – Pertašiūnų karjere, Žeimelio tvenkinyje, liepos 15 d. - Minijoje ties Gargždais, Karklėnų ežere, liepos 22 d. – Dubysos upėje Dainų slėnyje, liepos 23 d. – Vilniuje Valakupių I paplūdimyje.

Taip pat nustatytas daugiau nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml vandens poilsio zonose Kauno raj. Dubysos upėje ties Partikių kaimu (liepos 9d.), Raseinių raj. Dubysos upėje ties Daugokų km. (liepos 10, 14, 22 d.), Šakių raj. Lukšių miestelyje esančiame tvenkinyje (liepos 7, 13 d.), Šiaulių mieste Talšos ežere prie Salduvės parko (liepos 7, 10 d.), Ventos upėje Kuršėnų miestelio ribose (liepos 9, 23 d.), Babrungo upėje Plungėje (liepos 12 d.), Kaušėnų km. prie kolektyvinių sodų (liepos 12 d.), Kretingos raj. Salantos upės užtvankoje (liepos 19d.), Šiaulių raj. Šilų ir Raudėnų tvenkiniuose (liepos 23 d.), Nemune prie Jurbarko (liepos 14 d.), Vilniaus raj. Ilgučių ežere (liepos 15, 19 d.), Vilnojos ežere (liepos 26 d.).

Kaip ir birželio mėnesį, vandens kokybė liepą nebuvo tirta šiose maudyklose: Alytaus apskrities Druskininkų mieste Avirio ežere, Eglės sanatorijos, Kauno apskrities Prienų raj. Jiezno, Guosto ežeruose, Klaipėdos apskrities Palangos mieste Palangos karjere, Šilalės raj. Jūros upėje ties Didkiemiu, Balsių, Nevočių tvenkiniuose. Dėl vandens telkinių būklės gerinimo darbų vandens kokybė taip pat nebuvo tiriama Druskininkų mieste Vijūnėlės tvenkinyje, Šiaulių apskrities Kelmės raj. Kražantės užtvankoje ir Pakruojo raj. Laičių (Paežerių) tvenkinyje.

Informaciją apie maudyklų vandens kokybę kiekvienai apskričiai rasite Higienos instituto internetinės svetainės www.hi.lt skyrelyje „Vandens kokybės rezultatai 2010 m.“, kuri atnaujinama iš karto gavus tyrimų rezultatus.

Daugiau informacijos suteiks Gražvydė Norkienė tel. 85 212 25 89 arba el.paštu: grazvyde.norkiene@hi.lt.