2010

Visuomenės sveikatos specialistai kviečiami teikti paraiškas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje

2010 07 23
KVIETIMAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAMS

TEIKTI PARAIŠKAS KVALIFIKACIJAI KELTI IR TOBULINTI
EUROPOS SĄJUNGOS, ŠVEICARIJOS AR VALSTYBIŲ, PASIRAŠIUSIŲ EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUSITARIMĄ ŠALYSE

Įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos tobulinimas“, Higienos institutas kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, kviečia visuomenės sveikatos specialistus teikti paraiškas ir kelti kvalifikaciją tarptautinėje 3-oje Europos visuomenės sveikatos konferencijoje „Integruotas požiūris į visuomenės sveikatą“, kuri vyks 2010 m. lapkričio 10-13d.  Amsterdame Olandijoje (atsiųsti).

Paraiškos priimamos iki 2010 m. rugpjūčio 27 d. užpildžius formą "Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją užsienio šalių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose paraiška" (1 priedas) ir vadovaujantis ,,Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją ES šalyse, Šveicarijoje ar valstybėse, pasirašiusiose Europos ekonominės erdvės susitarimą, paraiškų atrankos tvarkos aprašas“ (2 priedas). Kartu su paraiška būtina pateikti gyvenimo aprašymą (CV). Paraiškos teikimas  turi būti suderintas su darbdaviu.

Paraiškas prašome siųsti
faksu (8 5) 262 4663; el. paštu:  virginija.kanapeckiene@hi.lt  (skenuotą pasirašytą paraišką);
arba adresu: Higienos institutas, Didžioji g. 22, Vilnius, LT- 01128
Daugiau informacijos: Higienos institute: tel. (8-5) 262 5479, (8-5) 212 1810, el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.