2010

Patvirtintas Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2010–2011 metų priemonių planas

2010 07 16
Šių metų birželio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-523 patvirtintas Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 2010–2011 metų priemonių planas, kurį parengė ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti.

Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2018 metų programoje numatyti uždaviniai, kuriais siekiama gerinti mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams prevencijos valdymą; tobulinti mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams stebėjimo sistemą; sukurti antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėjimo sistemą; skatinti ir diegti teisingą antimikrobinių preparatų vartojimą; vykdyti mokslinius tyrimus, nagrinėjančius antimikrobinių preparatų vartojimą ir mikroorganizmų atsparumo didėjimą. 

Uždavinių įgyvendinimui 2010–2011 metų Programos plane numatyta tęsti pradėtus darbus, dalyvauti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir kitų ES institucijų darbo grupių veikloje antimikrobinio atsparumo klausimais. Mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams preparatams stebėjimo sistemos tobulinimui numatyta diegti metodus, rengti aprašus, standartus, ataskaitas apie kliniškai ir epidemiologiškai svarbius mikroorganizmus, dalyvauti tarptautiniuose tinkluose, organizuoti mokymus mikrobiologijos laboratorijų specialistams. Kuriant antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėjimo sistemą numatyta parengti antimikrobinių preparatų suvartojimo stebėsenos tvarkos aprašą, atlikti antimikrobinių preparatų suvartojimo analizę ir teikti išvadas ekspertų grupei, atlikti antimikrobinių preparatų pardavimo vaistinėse atitikimo teisės aktams, organizuoti seminarus asmens sveikatos priežiūros įstaigų administratoriams ir specialistams. Tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo skatinimui ir diegimui atliekami moksliniai tyrimai, rengiamos metodinės rekomendacijos, rengiamos mikrobiologijos laboratorijos specialistų – gydytojų mikrobiologų studijų programos, organizuojamos konferencijos ir mokymai sveikatos priežiūros specialistams, mokinių ugdyme dalyvaujantiems specialistams tinkamo antimikrobinių preparatų vartojimo tema.

Programos įgyvendinimą koordinuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Pagrindinis vykdytojas – Higienos institutas. Priemonių įgyvendinime 2010–2011 metais taip pat dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentas, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, Kauno medicinos universitetas, Kauno medicinos universiteto Laboratorinės medicinos klinika, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt