2010

Profesinių ligų valstybės registro 2010 m. pirmo pusmečio ataskaita

2010 07 14
Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre per 2010 m. pirmąjį  pusmetį užregistruoti 309 profesinių ligų atvejai. Palyginus su 2009 m. pirmuoju pusmečiu, profesinių ligų užregistruota 33 proc. mažiau.

Profesinių ligų struktūra iš esmės nesikeitė. Daugiausia užregistruota profesinių kaulų ir raumenų (47 proc.), ausies ir nervų sistemos (po 23 proc.) ligų. Pagrindiniai profesinių ligų rizikos veiksniai buvo fizikiniai (69 proc.) – vibracija ir triukšmas bei ergonominiai (biomechaniniai) (23 proc.) – krovinių pernešimas, kėlimas, pasikartojantys ir įvairiapusiški darbo judesiai, darbo poza.

Beveik 2/3 besikreipiančiųjų dėl profesinės ligos nustatymo sudarė įrenginių, mašinų operatoriai bei surinkėjai (63 proc.), beveik 1/3 – kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai (23 proc.). Pagal užregistruotų profesinių ligų atvejų skaičių dominavo dirbantys statybos (31 proc.), apdirbamosios pramonės (29 proc.), transporto (12 proc.) ir žemės ūkio ir miškininkystės (9 proc.) įmonėse.

Daugiausia profesinių ligų per 2010 m. pirmąjį pusmetį užregistruota Telšių (20 proc.), Kauno (19 proc.) ir Šiaulių apskrityse (15 proc.), mažiausiai – gyvenantiems Alytaus (4 proc.), Panevėžio ir Tauragės apskrityse (po 5 proc.).

84 proc. profesinių ligų užregistruota 50 metų ir vyresnio amžiaus asmenims, 80 proc. profesinių ligų teko vyrams, 48 proc. profesinių ligų užregistruota nedirbantiems asmenims.

Reikia atkreipti dėmesį, kad įtarus pacientui profesinę ligą, sergantysis turėtų būti įpareigotas kreiptis dėl profesinės ligos nustatymo. Didesnis nustatytų profesinių ligų skaičius leis išvengti kenksmingų darbo sąlygų poveikio kitiems darbuotojams.

Plačiau su Profesinių ligų valstybės registro veikla ir jo pateiktomis ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto interneto svetainės (www.hi.lt) skyrelyje "Registrai" → „Profesinių ligų valstybės registras“ => „Statistinė informacija"

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt