2010

Išleistas leidinys „Baltijos šalių sveikata 2008 m.”

2010 07 09
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Latvijos Sveikatos ekonomikos centro ir Estijos Nacionalinio Sveikatos vystymo instituto leidinyje „Baltijos šalių sveikata 2008m.” (angl. „Health in the Baltic Countries 2008”) pateikti trijų Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) pagrindiniai sveikatos statistikos rodikliai. Leidinio pagrindinis tikslas -  palyginti šių šalių gyventojų sveikatą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Leidinys skirtas sveikatos specialistams, vadovams ir politikams, sveikatos studentams ir visiems, besidominantiems visuomenės sveikata.

Leidinyje pateikta informacija parodo trijų Baltijos šalių sveikatos  skirtumus bei panašumus. Leidinys apima bendrąją informaciją apie šalis, demografinę situaciją, mirtingumą, abortų skaičių, sergamumą tam tikromis ligomis, sveikatos priežiūros išteklius, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą bei išlaidas sveikatai.

2008 metais visose Baltijos šalyse gimstamumas didėjo, o mirtingumas mažėjo. Baltijos šalyse vyrų vidutinė gyvenimo trukmė buvo mažiausia palyginus su kitomis ES šalimis. Moterų vidutinė gyvenimo trukmė taip pat buvo mažesnė nei daugelyje ES šalių. Dažniausios Baltijos šalyse mirčių priežastys buvo kraujotakos sistemos ligos, navikai, traumos ir apsinuodijimai. Kūdikių mirtingumas mažėjo pastaruosius trylika metų visose trijose Baltijos šalyse. Lietuvoje užregistruotas mažiausias abortų skaičius 1000 gimimų palyginus su kitomis Baltijos šalimis.

Sveikatos priežiūros išteklių rodikliai labai skiriasi Baltijos šalyse. Šiuos skirtumus įtakoja skirtingas sveikatos priežiūros sistemų organizavimas ir struktūra. Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai yra panašūs.

Baltijos šalyse išlaidų sveikatai dalis nuo bendrojo vidaus produkto buvo mažiausios palyginus su kitomis ES šalimis.

Leidinį rasite čia.

Daugiau informacijos suteiks Rita Gaidelytė tel. 8 52 773303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.