2010

Stokholme įvyks kasmetinis „Europos antimikrobinių preparatų suvartojimo priežiūros” (ESAC) tinklo dalyvių susitikimas

2010 05 20
Šių metų gegužės 27-28 dienomis Stokholme įvyks kasmetinis Europos antimikrobinių preparatų suvartojimo priežiūros (angl. ESAC – European Surveillance of Antimicrobial Consumption) tinklo dalyvių susitikimas, kuriame Lietuvą atstovaus Higienos instituto Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus mokslo darbuotoja A. Jurkevičienė bei Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus pavaduotojas R. J. Jankūnas.

Šiame susitikime suplanuotos sesijos, kurių metu bus aptarti 2009 metų antibiotikų suvartojimo ligoninėse bei pirminės sveikatos priežiūros įstaigose rezultatai, aptartas duomenų rinkimas, apžvelgti ekonominiai aspektai. Numatyta aptarti duomenų rinkimą apie antimikrobinių preparatų suvartojimą slaugos namuose, jų vartojimo paplitimą ES šalyse bei pirmuosius HALT projekto rezultatus. Pirmą kartą bus pristatyti antimikrobinių preparatų suvartojimo veterinarijoje rezultatai.

Europos antimikrobinių preparatų suvartojimo priežiūros projektas buvo pradėtas vykdyti 2001 metais, siekiant sukurti palyginamają duomenų bazę apie antibiotikų vartojimą Europoje. Vykdant ESAC projektą nuodugniai išstudijuotos antibiotikų vartojimo ypatybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, ligoninėse bei slaugos namuose, antimikrobinio atsparumo žalos analizė ekonominiu ir klinikiniu aspektu. Daugiau informacijos apie projektą galima rasti instituto internetinėje svetainėje www.hi.lt, skyrelyje „Tarptautiniai projektai" ir projekto internetinėje svetainėje www.esac.ua.ac.be

Susitikime, be Lietuvos atstovų dalyvaus visų ES šalių narių, šalių kandidačių – Kroatijos, Turkijos, Jugoslavijos ir Makedonijos Respublikos bei Islandijos, Norvegijos, Suomijos, Izraelio, Šveicarijos ir Rusijos atstovai.

Daugiau informacijos suteiks Asta Jurkevičienė tel. (8 5) 261 8390 arba el. paštu: asta@hi.lt.