2010

Birželio 1 d. prasidėjo maudymosi sezonas

2010 06 03
Šalyje maudymosi sezonas prasideda birželio mėn. 1 d. ir tęsiasi iki rugsėjo mėn. 15 d. Atsižvelgiant į Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nuostatas, maudyklų vandens kokybės tyrimai turi būti pradėti 2 savaitės prieš maudymosi sezoną, t.y. nuo gegužės 15 d. ir reguliariai atliekami kas dvi savaites birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais iki rugsėjo 15 d. bei atliekant papildomus tyrimus, kai nustatomas reikalavimų neatitikimas.

Vadovaujantis higienos normos nuostatų reikalavimais, savivaldybės prieš maudymosi sezoną sudaro numatomų stebėti maudyklų tyrimų kalendorinį grafiką ir pateikia Higienos institutui. Apibendrinat gautus savivaldybių tyrimų grafikus, galime pastebėti, kad yra paplūdimių, kuriuose savivaldybės nenumatė atlikti tyrimų. Tai Druskininkų Avirio ežere ir “Eglės” sanatorijos paplūdimiuose, Prienų raj. Guosto ir Jiezno ežeruose, Palangos m. karjero paplūdimyje, Kauno raj. Kulatuvos karjere, Molėtų raj. Molėtų ežere.

Prieš maudymosi sezoną, pagal Higienos institutui pateiktus maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių tyrimų rezultatus, vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (Žin., 2007, Nr. 139-5716; 2008, Nr. 66-2642; 2009, Nr. 66-2642) reikalavimus šiose maudyklose: Alytaus apskrities Alytaus raj. (Giluičio ir Ilgio), Klaipėdos apskrities Klaipėdos mieste (Melnragės I ir II, Smiltynės I ir II, Girulių), Palangos mieste (Bendrojo, Bendrojo ties botanikos parku, Palangos moterų, Šventosios moterų, Šventosios, Rąžės žiotyse), Neringoje (Nidos, Juodkrantės, Pervalkos, Preilos), Klaipėdos raj. (Minija ties Gargždais ir ties Priekule, Gargždų karjeras) ir Šilutės raj. (Žemaičių Naumiesčio),  Marijampolės apskrities  Vilkaviškio raj. (Paežerių, Vištyčio), Panevėžio apskrities Panevėžio mieste (Lėvens, Ekrano), Biržų (Širvėnos Jaunimo parko ir Centrinė, Apasčios Dauguviečio parke), Kupiškio (Lėvens, Pyragių) , Pasvalio (Indubo, Šilo, Lėvens), Rokiškio (Sartų, Rokiškio, Vyžuonos) Šiaulių apskrities Šiaulių mieste ( Prūdelio, Rėkyvos), Šiaulių rajone (Gudelių, Geluvos, Pašvinio, Bubių), Akmenės rajone (ventos, Dabikinės, Pragalvio), Joniškio rajone (Žvelgaičių, Švėtos, Joniškio), Kelmės rajone (gauštvinio, bridvaišio, Giliaus, pašiaušės, Karklėnų, Kražantės, Užvenčio, Liolių, Šaukėnų, Vėjinės), Pakruojo rajone (Skalyno, Petrašiūnų, Žeimelio), Radviliškio rajone (Arimaičių, Eibariškių),  Telšių apskrities Mažeikių rajone (Plinkšių, Ventos), Plungės rajone (Platelių „Plokštinės“, „Linelio“, „Ąžuolų salos“, Platelių miestelio, irklavimo bazės), Utenos apskrities Anykščių rajone (Rubikių, Šventosios), Vilniaus apskrities Vilniaus mieste (Neries Valakampių I ir II, Žirmūnų, Žaliųjų, Salotės, Baldžio, Tapelių), Švenčionių rajone (Bėlio), Trakų rajone (Elektrėnų, Lentvario).

Alytaus rajone Daugų ežere gegužės 25 d. buvo nustatytas didesnis negu leidžiama higienos normoje žarninių lazdelių kolonijų skaičius, taip pat Šiaulių miesto Rėkyvos ežere Balčiūnų maudykloje - žarninių enterokokų kolonijų skaičius.


Daugiau informacijso suteiks Gražvydė Norkienė tel. 85 212 25 89 arba el.paštu grazvyde.norkiene@hi.lt.