2010

Pristatyta baigiamoji tyrimo ataskaita „Žmonių, užsikrėtusių ŽIV/ sergančių AIDS, pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje” (2009 m.)

2010 06 10
Higienos instituto Taryboje buvo pristatyta ir patvirtinta baigiamoji tyrimo ataskaita „Žmonių, užsikrėtusių ŽIV/ sergančių AIDS, pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje“ (2009 m.). Tyrimą inicijavo ir finansavo Jungtinių Tautų vystymo programa (JTVP) Lietuvoje.

Tyrimo duomenys jau buvo pristatyti švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams, kitiems švietimo, sveikatos priežiūros, darbo ir nevyriausybinių organizacijų ir įstaigų specialistams 2009 m. rugsėjo 22 d. vykusioje apvalaus stalo diskusijoje tema „Asmenų, gyvenančių su ŽIV/AIDS, pažeidžiamumas Lietuvoje: tyrimo rezultatai ir rekomendacijos politikams“, vykusioje Vilniuje, Novotel viešbutyje.

Žmogaus imunodeficito viruso infekcija, kaip užkrečiamoji liga žinoma nuo 1981 m. Remiantis E. Goffman, ŽIV infekcija yra viena labiausiai stigmatizuojamų. Su ŽIV/AIDS susijusi stigma pasireiškia įvairiausiais būdais. ŽIV užsikrėtusieji ir jų artimieji dažnai patiria aplinkinių atstūmimą, užgauliojimus, priverčiami palikti šeimą ar darbą, o tai įtakoja fizinę ir psichinę žmogaus sveikatą, trukdo gydymui antiretrovirusiniais vaistais, skatina tolesnį ligos progresavimą. Visuomenės tyrimai, vykdyti Lietuvoje nuo 1990 m. rodo, kad ŽIV užsikrėtusiems/ AIDS sergantiems asmenims visuomenė nėra tolerantiška. Neigiamas visuomenės požiūris silpnina ŽIV/AIDS prevencijos pastangas ir efektyvumą.

Tyrimas buvo atliktas, išanalizavus individualius giluminius interviu su žmonėmis, užsikrėtusiais ŽIV/ sergančiais AIDS, ir tikslinių grupių diskusijas su specialistais švietimo, sveikatos apsaugos, užimtumo sektoriuose, NVO atstovais, dirbančiais ŽIV/AIDS srityje.

Kokybinio tyrimo metu buvo gautos naujos žinios apie žmonių užsikrėtusių ŽIV /sergančių AIDS, diskriminacijos ir stigmos patirtį visuomenėje, nustatytos priežastys, trukdančios žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV/ sergantiems AIDS, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, mokytis, įsidarbinti. Atskleistas švietimo, sveikatos priežiūros, darbo rinkos/ darbdavių ir nevyriausybinio sektoriaus atstovų požiūris į žmones užsikrėtusius ŽIV/ sergančius AIDS. 

Tyrimas atskleidė, kad švietimo, sveikatos priežiūros specialistai ir darbdaviai nerimauja dėl tiesioginio susidūrimo su ŽIV užsikrėtusiu/ AIDS sergančiu asmeniu, neretai yra kategoriški ir remiasi visuomenėje vyraujančiais stereotipais sąveikoje su ŽIV, ne visada laikosi konfidencialumo principo.

Daugiau informacijos apie tyrimą suteiks Lijana Vainoriūtė tel. 8 52 12 3913 arba el. paštu: liva@hi.lt.