2010

Higienos instituto taryba informuoja

2010 06 21
Šių metų birželio 18 dieną įvyko Higienos instituto tarybos posėdis, kuriame buvo pristatyti du institute parengti disertaciniai darbai.

Astos Jurkevičienės disertacinis darbas „Antibakterinių preparatų suvartojimas bei jį įtakojantys veiksniai Lietuvos ligoninėse“ skirtas antibakterinių preparatų suvartojimo bei jį įtakojančių veiksnių įvertinimui Lietuvos bendrojo pobūdžio ligoninėse. Lietuvoje plačiau nagrinėtas antibakterinių vaistų vartojimas ambulatoriniame sektoriuje, visuomenėje, tačiau antibiotikų vartojimas, suvartojimo ypatumai ligoninėse beveik nenagrinėti. Atlikta keletas tyrimų pavienėse ligoninėse, atskiruose skyriuose. Nėra žinoma apie veiksnius, įtakojančius antibakterinių preparatų suvartojimą, kurie svarbūs formuojant antibakterinių preparatų skyrimo politiką ligoninėse. Šiame darbe pirmą kartą surinkti duomenys iš daugelio Lietuvos ligoninių, išanalizuotas šių vaistų suvartojimas skirtingose pagal dydį ligoninėse. Vertinti antibakterinių preparatų suvartojimo pokyčiai. Pirmą kartą tirti ligoninėse paplitę antibakterinių preparatų suvartojimą įtakojantys veiksniai, analizuota šių veiksnių įtaka antibakterinių preparatų suvartojimui. Gilesnei įtakojančių veiksnių analizei šalia kiekybinio tyrimo atliktas ir kokybinis tyrimas, kurio metu organizuotos diskusijos su tikslinėmis grupėmis – ligoninių gydytojais, mikrobiologais. Tyrimo duomenys ir įgyta patirtis jau naudojami Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos įgyvendinimui bei bus panaudoti ateityje, kuriant antibiotikų suvartojimo stebėsenos sistemą Lietuvoje.

Jolantos Griškevičienės disertacinis darbas „Epidemiologiniai operacinių žaizdų infekcijų dėsningumai Lietuvos ligoninėse 2003–2008 metais“ skirtas operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinių dėsningumų Lietuvos ligoninėse 2003–2008 m. nustatymui. Lietuvoje iki šiol nebuvo atliktų išsamių epidemiologinių tyrimų apie operacinių žaizdų infekcijas, jų etiologiją, antibiotikų profilaktikos dėsningumus ir operacinių žaizdų infekcijų įtaką pooperaciniam mirštamumui ir gydymosi trukmei. Tyrimas parodė, kad hospitalinių infekcijų sukeltos komplikacijos brangiai kainuoja tiek pacientui, tiek ligoninei: pacientų, kuriems diagnozuota operacinių žaizdų infekcija, grupėje pooperacinis mirštamumas buvo septynis kartus didesnis, o gydymo trukmė po operacijos tris su puse karto ilgesnė. Tyrimo rezultatai padės tobulinti operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir antibiotikų profilaktiką, skatins ieškoti naujų infekcijų valdymo būdų, didinti laparoskopinių operacijų taikymą Lietuvos chirurgijos skyriuose.

Instituto taryba nutarė teikti abu disertacinius darbus gynimui Vilniaus universitete.

Taipogi taryba pritarė Higienos instituto Mokslo darbų vykdymo reglamento priedų Nr. 1 „Reikalavimai mokslo darbų projektams“ ir Nr. 3 „Reikalavimai baigiamosioms mokslo darbų ataskaitoms“, patvirtintų 2006 m lapkričio 23 d. instituto direktoriaus įsakymu Nr. V-78, pakeitimams.

Daugiau informacijos:
Dr. Virginija Kanapeckienė
Higienos instituto tarybos mokslinė sekretorė
Tel. (8 5) 262 5479, el. paštas virginija.kanapeckiene@hi.lt