2010

Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose 2009 m. rezultatai

2010 04 02
Nuo 2009 m. sausio 1 d., vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (Žin., 2008, Nr. 138–5465), asmens sveikatos priežiūros įstaigose pradėta vykdyti nuolatinė hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinė priežiūra reanimacijos-intensyvios terapijos (toliau – RITS) ir chirurgijos (įskaitant akušerijos) skyriuose.

2009 m. duomenis nacionaliniu lygiu savanoriškai pateikė 28 RITS  ir 54 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2368 pacientus, besigydžiusius skyriuose daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 6353 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės ar Cezario pjūvio operacijos.

Pagrindiniai rezultatai reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose

2009 m. RITS užregistruotos 359 HI. Bendras HI sergamumas siekė 18,4 epizodų 1000 gydymosi dienų (vaikų – 10,1, suaugusiųjų – 19,7). Atskiruose reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose sergamumas HI svyravo nuo 2,8 iki 73,1 epizodų 1000 gydymosi dienų, keturiuose RITS neužregistruota nei viena HI.

Daugiau nei trečdalį (34,3%) visų diagnozuotų infekcijų RITS sudarė pneumonijos (plaučių uždegimas), jų sergamumas -  14,0 epizodai 1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų.

Nustatyti dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter spp. (13,7%) ir E. coli (10,3%). Taip pat buvo nustatyta atsparių antibakretiniams vaistams padermių: Enterococcus spp atsparus vankomicinui (VRE) – 0,8% ir meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 0,8%.

Antibakteriniai vaistai buvo paskirti 80,9% pacientų. Iš viso paskirti 3642 antibakteriniai vaistai, dažniausiai – I-II kartos cefalosporinai (22,7%) bei penicilinai: plataus veikimo spektro (13,8%) ir siauro veikimo spektro (13,2%).

Pagrindiniai rezultatai chirurgijos skyriuose

2009 m. operacinių žaizdų infekcijos buvo užregistruotos 148 pacientams (1,8%). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos operacijų – 12,8% ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo operacijų - 7,4%.

Antibakteriniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 5474 operuotiems pacientams (86,2%).

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 116 (78,4%) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Nustatyta operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjų, atsparių antibakretiniams vaistams: meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 28,6% ir Escherichia coli, gaminati plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 11,1%. 

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos-intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2009 m. ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos" → "Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos“. 

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 261 6681 arba el.p. jolanta.asembergiene@hi.lt